Ginekološka ordinacija Josip Lakatoš

Specijalistička ginekološka ordinacija dr.med. Josip Lakatoš

Ginekologija

Adresa: Rendićeva 28b/ III
10000 Zagreb

Telefon: 01 2312 472