Gininekološka ordinacija mr.sc. Gordan Račkigin

Specijalistička ginekološka ordinacija,mr.sc. Gordan Rački, dr.med.spec.gin. i opstet

Ginekologija

Adresa: Moše Albaharija 14/I
51000 Rijeka

Telefon: 051 344 049