Internistička ordinacija Dinko Burićinterne

Specijalistička internistička ordinacija Dinko Burić, dr.med.spec.interne med.

Interna medicina

Adresa: Vijenac S.H. Gutmanna 28
31551 Belišće

Telefon: 031 664 102