Internistička ordinacija dr. Paula Lešić

Specijalistička internistička ordinacija dr. Paula Lešić

Interna medicina

Adresa: Korzo 2
51000 Rijeka

Telefon: 051 215 555

Fax: 051 322 929