Ordinacija medicine rada dr. Nebojša Nikolić

Specijalistička ordinacija medicine rada dr. Nebojša Nikolić

Medicina rada

Adresa: Verdieva 8
51000 Rijeka

Telefon: 051 213 605
051 313 222

Fax: 051 313 324