Ordinacija medicine rada dr.med. Maida Šoš

Specijalistička ordinacija medicine rada dr.med. Maida Šoš spec.med.rada

Medicina rada

Adresa: Prilaz Josipa Leovića 4
31000 Osijek

Telefon: 031 372 277