Ordinacija za fizikalnu med. i rehab. Boričić - Maras Latica

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - dr. Boričić - Maras Latica

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Adresa: Petra Preradovića 2
31400 Đakovo

Telefon: 031 822 612