Pedijatrijska ordinacija Ariana Okštajner

Specijalistička pedijatrijska ordinacija Ariana Okštajner, dr.med.spec.pedijatar

Pedijatrija

Adresa: Trg Ante Strčevića 24
31540 Donji Miholjac

Telefon: 031 630 410