Specijalna bolnica Sv. Katarina

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina

Bolnice, Poliklinike

Adresa: Bračak 8
49210 Zabok

Telefon: 01 2867 451