Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući Žagar

Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući Žagar

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Stipe Javora 11
43000 Bjelovar

Telefon: 043 241 972

Fax: 043 225 150