Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Sanitas

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Sanitas

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Hrvatske Republike 39
31000 Osijek

Telefon: 031 570 202