Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Sestra Maca

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Sestra Maca

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Stubička 492
10298 Donja Bistra

Telefon: 01 3390 038

Fax: 01 3357 929