Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Jadranka Plužarić

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Jadranka Plužarić

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Otokara Keršovanija 33
31000 Osijek

Telefon: 031 210 288

Fax: 031 210 288