Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Katica Milišić - Zečević

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Katica Milišić - Zečević

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 42
31551 Belišće

Telefon: 031 663 853