Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Spomenka Kurina

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Spomenka Kurina

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Christiana Monspergera 3
31000 Osijek

Telefon: 031 505 502

Fax: 031 530 093