Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zrinus

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zrinus

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Milana Nemičića 5
44250 Petrinja

Radno vrijeme: pon. do pet.: 07:30 - 15:30
ostali termini po dogovoru

Telefon: 044 813 178

Mobitel: 098 9521 055

Fax: 044 813 178

O nama

Ustanova ZRINUS je osnovana 2003. godine. Po rješenju Ministarstva zdravstva, na području Sisačko moslavačke županije obavlja djelatnost zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika.

Usluge po prijedlogu liječnika i uz odobrenje zdravstvenog osiguranja pruža stručni tim medicinskih sestara i fizioterapeuta. Također, postoji mogućnost da korisnici sami snose troškove usluga. ZRINUS nudi i brojne usluge u vlastitoj ordinaciji (masaža, medicinska gimnastika i fitness).

Danas je ZRINUS s 20 zaposlenih, vodeća ustanova ovog tipa u županiji i jedina zdravstvena ustanova na ovom području kojoj je dodijeljen certifikat kvalitete prema zahtjevima norme ISO 9001:2000.

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI BOLESNIKA

 - opća njega (osobna higijena, kupanje, mobiliziranje)

- specijalna njega (obrada rana, injekcije, hranjenje putem sonde, klizme, mijenjanje kanile i katetera, obrada stome)

- uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage (krv, urin, stolica, brisevi)

- davanje infuzije uz nadzor liječnika

- preventivni test zdravlja (ITM, kontrola tlaka, šećera, kolesterola i triglicerida u krvi)

- dnevno i noćno dežurstvo u kući bolesnika

- specijalna njega psihijatrijskog bolesnika

- skrb za umirućeg bolesnika

FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI I ORDINACIJI

 - kineziterapija (individualne vježbe)

- elektroterapija (galvanske i dijadinamske struje, elektrostimulacija, ultrazvučna terapija, terapija laserom, magnetoterapija,  TENS, solux lampa)

- parafinoterapija i krioterapija

- masaža (medicinska, anticelulitna, refleksna)

- skupna medicinska gimnastika

- vježbe za trudnice, tretman inkontinencije

- korektivna gimnastika za djecu (korekcija lošeg držanja, vježbe za kifoze, skolioze i spuštena stopala)

- fizioterapija djece sa smetnjama u razvoju

- medicinski fitness, finska sauna i antistresni program

POSEBNI PROGRAMI

 - servisne usluge (pomoć i savjeti u rješavanju zdravstvenih problema, posredovanje na relaciji bolesnik-liječnik, program     izvaninstitucionalne zaštite starijih osoba)

- najam ortopedskih pomagala

- edukativni programi (tečajevi, savjetovališta i zdravstvene radionice)