Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr.med. Dubravka Bošnjak

Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr.med. Dubravka Bošnjak spec.med.rada

Medicina rada

Adresa: Vladimira Nazora 5
20350 Metković

Telefon: 020 680 400