Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

Dom za starije i nemoćne osobe sanatorij Ćorluka

Adresa

adresa

Orešje 5b, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

radno vrijeme

0 - 24 sati

Telefon

telefon

01 3473 740

099 4851 478

O nama

Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka je ustanova socijalne skrbi koja u okviru socijalne usluge smještaja privremeno ili trajno zbrinjava pokretne, teško pokretne i nepokretne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe u podmirenju osnovnih životnih potreba.

Dom je koncipiran i sagrađen na temeljima najnovijih gerontoloških i gerijatrijskih spoznaja koje uključuju kompletan fizički, psihološki i socijalni tretman.

Kapacitet smještaja je stotinjak kreveta, a za korisnike skrbi stručno i educirano osoblje

(liječnici, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti, njegovateljice te socijalna radnica).

Smještaj u domu Sanatorij Ćorluka

Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sa klimatizacijom, telefonom, Internetom, televizijskim priključkom i kupaonicom po međunarodnom standardu tako da je održavanje osobne higijene maksimalno olakšano s obzirom na pokretljivost korisnika.

Smještaj pokretnih, polupokretnih i nepokretnih osoba uključuje:

24 satnu zdravstvenu njegu

 • vizitu liječnika
 • individualnu fizikalnu terapiju po preporuci liječnika specijalista
 • grupnu fizikalnu terapiju
 • nastavak terapije kroničnih bolesti
 • organiziranje sanitetskih prijevoza
 • obroci pripremljeni u kuhinji sa implementiranim i certificiranim HACCP sustavom
 • usluge praonice rublja
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika
 • (frizer, pediker, vjerske usluge …)
 • razne aktivnosti

24 satna medicinska skrb obuhvaća:

 • Opća njega bolesnika – pranje zuba, umivanje, kupanje, presvlačenje…
 • Specifična njega bolesnika – obrada stome, katetera, aspiracija…
 • Sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Sanacija rana – dekubitalnih rana, rana nakon operativnog zahvata, venskih ulkusa…
 • Kontrola vitalnih parametara – mjerenje tlaka, pulsa, temperature, saturacije, šećera u krvi
 • Primjena terapije – lokalno, na usta, subkutano, intramuskularno, davanjem infuzije, primjena klizme ili na drugi način po odredbi liječnika
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage
 • Pružanje palijativne skrbi

Visokokvalificirani osposobljeni fizioterapeuti brinu se o svakodnevnoj individualnoj i skupnoj terapiji. Osigurani su svi aparati za fizikalnu terapiju koji se primjenjuju uz odobrenje liječnika.

Socijalna radnica i radni terapeuti brinu se za slobodno vrijeme korisnika.

Kvalitetna prehrana nudi se u više menija sa medicinski prilagodljivim dijetama.

Pomoć u kući i dostava toplih obroka

Usluga pomoći u kući namijenjena je odraslim i starijim osobama koje iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti skrbiti o sebi i domaćinstvu. Usluge pomoći i njege omogućuju očuvanje kvalitete života u vlastitom domu.

Pomoć u kući uključuje sljedeće usluge:

 • Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, pranje i peglanje rublja…)
 • Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava prehrambenih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa…)
 • Pomoć kod obavljanja osobne higijene (pomoć pri oblačenju i svlačenju, kupanju ili tuširanju te zadovoljavanju svih drugih higijenskih potreba)
 • Čuvanje ili druženje sa starijom osobom
 • Pomoć kod realizacije različitih osobnih potreba (plaćanje režijskih troškova, pratnja do liječnika, podizanje recepata i lijekova…)
 • Podmirivanje drugih svakodnevnih potreba

Dugogodišnje iskustvo koje imamo u radu sa osobama starije životne dobi,


kroz razumijevanje svih aspekata njihova života, jamstvo je NAŠE kvalitete.