Privatna specijalistička ordinacija obiteljske medicine s dijagnostikom dr. Nives Tarle-Bajić

Privatna specijalistička ordinacija obiteljske medicine s dijagnostikom dr. Nives Tarle-Bajić, specijalist Obiteljske medicine

Obiteljska medicina, Ultrazvučna dijagnostika

Adresa: Petrinjska 52
10000 Zagreb

Radno vrijeme: radnim danom: 8.00 -19.00 sati
subotom: 8.00 -12.00 sati

Telefon: 01 48 40 813

Fax: 01 48 40 813

O nama

Zašto odabrati ordinaciju obiteljske medicine s dijagnostikom dr. Nives Tarle-Bajić?

Zato što se tegobe naših pacijenata dijagnosticiraju, obrađuju i liječe u kontekstu cijelog tijela, promatrajući  tegobu kao zaseban problem, ali i kao integralni dio cjeline tj. cijelog tijela. To znači da bol u želucu može potjecati od gastritisa (upale sluznice želuca), ali se ovaj problem promatra i rješava kao dio cjeline, tj. cijelog tijela tražeći moguće uzroke nastanka i načina rješavanja takvih tegoba. Obiteljska medicina čovjeka promatra kao cjelinu, a ne samo kao osobu s bolovima u trbuhu. Na taj se način integriraju sve bolesnikove sadašnje tegobe, ranije i dosadašnje bolesti, obiteljske bolesti u kontekstu načina života, rada, obiteljskih i drugih odnosa koji mogu biti uzrokom ispoljavanja zdravstvenih tegoba ili pojave bolesti.

U ordinaciji radi Dr. Nives Tarle-Bajić, specijalistica Obiteljske medicine koja je i vlasnica ordinacije i dvije tajnice koje telefonski naručuju pacijente uz pružanje svih potrebnih informacija pacijentima, te kao “domaćice” ordinacije primaju naručene pacijente u ordinaciju.

Liječnica postavlja radnu dijagnozu i samostalno obavlja pretrage ultrazvučne dijagnostike, EKG-a itd. za što ima i dodatne certifikate o samostalnom obavljanju takvih pretraga uz specijalistički ispit.  Na taj način liječnica ima kompletan uvid u cjelokupno stanje organizma i tegobe, uključujući tjelesno i psihičko stanje pacijenta u radnom i obiteljskom okruženju te istražuje njihov utjecaj na zdravlje pacijenata. S obzirom da ordinacija ima široki djelokrug rada i mogućnost dijagnostike odmah u ordinaciji, valja napomenuti da se ovdje zbrinjava oko 95 % pacijenata koji se zatim ambulatno liječe, dok oko 5% pacijenata mora otići ili u bolnicu na bolničko liječenje ili drugim specijalistima zbog dodatnih pregleda.

Sve preglede nakon dolaska pacijenta, razgovora, općeg pregleda i svih dijagnostičkih pretraga koji su navedeni u uslugama ordinacije obavlja liječnica samostalno bez drugih suradnika osim laboratorijskih, mikrobioloških i citoloških pretraga.

U ordinaciji se mogu učiniti slijedeće usluge:

 1. ANAMNEZA - razgovor
 2. KLINIČKI PREGLED
 3. ULTRAZVUČNI PREGLED kolor doplerom
 4. EKG SRCA
 5. SPIROMETRIJA (ispitivanje funkcije pluća kod kroničnih plućnih bolesti gdje postoji oslabljeno ili otežano disanje)
 6. ULTRAZVUČNA DENZITOMETRIJA (ispitivanje koštane gustoće, otkrivanje osteoporoze)
 7. LABORATORIJSKE PRETRAGE krvi, urina i stolice
 8. MIKROBIOLOŠKE I PARAZITOLOŠKE PRETRAGE krvi, urina i stolice, uzimanje obrisaka
 9. CIJEPLJENJA protiv gripe, pneumokoka, HPV-a
 10. APLIKACIJE INTRARTIKULARNIH INJEKCIJA - davanje injekcija u bolni zglob kod reumatskih bolesti zglobova
 11. KONZULTACIJE - savjeti, pitanja, razgovor, drugo mišljenje
 12. SISTEMATSKI PREGLEDI