Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka

Adresa

adresa

Mesnička 32, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

radno vrijeme

0 - 24 sati

Telefon

telefon

01 4851 422

O nama

Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Zagreb, pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije bolesnika u kući od 1990. godine te predstavlja prvu i najveću privatnu zdravstvenu ustanovu takvog profila.

Ugovorna smo zdravstvena ustanova sa HZZO-om za usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika.

Od 2004. godine na adresi Orešje 5, Zagreb Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka počela je sa radom stacionara za privremeno stacionarno zbrinjavanje bolesnika kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija.

Smještaj u stacionaru kao i sanitetski prijevoz je na osnovi privatnog ugovaranja usluge.

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, toplica i drugih lječilišta.

Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno, a po preporuci izabranog liječnika.

Zdravstvena njega u kući obuhvaća:

 • zbrinjavanje kroničnih rana
 • pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
 • prevencija komplikacija uzrokovanih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća…)
 • kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
 • toaleta i održavanje stome
 • provođenje klizme za čišćenje
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage ( krv, urin, stolica, brisevi…)
 • primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • primjena lokalne i peroralne terapije
 • primjena terapije kisikom
 • postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
 • mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
 • kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)

Na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući imaju pravo svi bolesni, teško pokretni i nepokretni bolesnici bez obzira na životnu dob, a moguće je ostvariti:

1. Na teret HZZO-a

2. Privatno neposrednim plaćanjem

Fizikalna terapija u kući

Fizikalna terapija u kući bolesnika predstavlja  tretman nepokretnih ili djelomično pokretnih osoba koje nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje. Korisnici usluga fizikalne terapije u kući mogu biti osobe svih dobnih skupina.

Fizikalna terapija u kući bolesnika podrazumijeva primjenu fizikalnih i rehabilitacijskih postupaka u bolesnikovoj kući unutar osnovnog programa liječenja ili tijekom nastavka rehabilitacije nakon otpusta iz bolnice ili toplica. Ona uključuje poduku pacijenta i obitelji kao i stručne savjete o prilagodbi životnog prostora.

Najčešće se odnosi na tretman:

 • ortopedskih bolesti
 • neuroloških bolesti
 • bolesti respiratornog sustava
 • bolesti srca i krvnih žila
 • traumatoloških ozljeda
 • sportskih ozljeda

Uključuje sljedeće:

 • fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika
 • mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija
 • kineziterapijski postupci (individualne vježbe istezanja, snage i izdržljivosti)
 • tehnike specifične neurofizioterapije
 • prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
 • trening kordinacije i ravnoteže
 • vertikalizacija pacijenta i trening hoda
 • primjena ortopedskih pomagala i proteza
 • fizioterapija za smanjivanje edema (masaža, limfna drenaža, pravilni
 • posturalni položaji)
 • primjena fizioterapijskih aparata u svrhu analgezije i mišićne stimulacije
 • (TENS, elekrostimulacija,…)
 • respiracijski i kardiovaskularni treninzi
 • hidroterapija (terapija vodom)
 • krioterapija (terapija ledom i hladnim oblozima)
 • transferi (premještaji) pacijenata te obuka pacijenata i obitelji oko načina premještanja i prilagodbe pacijenata i njegove okoline

Način na koji možete ostvariti pravo na fizikalnu terapiju u kući bolesnika:

1. Na teret HZZO-a

Osiguranici HZZO-a, sukladno Pravilniku HZZO-a, mogu ostvariti određene usluge na teret istog.

Zdravstvena ustanova Ćorluka je ugovorna Ustanova te pacijenti koji su ostvarili pravo na fizikalnu terapiju u kući nam se mogu javiti.

2. Privatno

Pozivom u našu Ustanovu, ugovaranjem usluge po usvojenom cjeniku.

Sanitetski prijevoz

Pružamo uslugu sanitetskog prijevoza teško pokretnim i nepokretnim.

Palijativna skrb

(Palijativna skrb u kući pacijenta i u Jedinici za privremeno stacionarno zbrinjavanje)

Osiguravamo svu potrebnu zdravstvenu skrb bolesnicima suočenim sa neizlječivom bolešću.

U pružanju usluga oslanjamo se na vlastito dugogodišnje iskustvo u radu sa bolesnicima u terminalnoj fazi njihove bolesti, kao i na iskustva stečena kroz suradnju sa eminentnim hrvatskim ali i inozemnim stručnjacima iz područja Palijativne skrbi.

U skladu s tim, sve aktivnosti su usmjerene postizanju optimalne kvalitete života palijativnih bolesnika, uzimajući u obzir njen fizički, psihički, psihosocijalni i duhovni aspekt.

Sve segmente usluge Ustanova osigurava u vlastitom domu korisnika , ali i u našoj Jedinici za privremeno stacionarno zbrinjavanje.