Mara Šimunović

Mara Šimunović diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te trenutno na istom fakultetu polazi Poslijediplomski doktorski studij psihologije. Zaposlena je kao asistent na znanstveno-istraživačkom projektu, a posjeduje i radno iskustvo te formalnu naobrazbu u području pripreme i provedbe projekata koji se financiraju iz EU fondova i programa. Također ima iskustvo poučavanja i profesionalnog rada s različitim obrazovnim i društvenim skupinama.

Pisanje, bez obzira na zadani format, vidi kao kreativni prozor koji omogućava oblikovanje vlastitih ideja i otkrića ili tek svakodnevnih misli i doživljaja. Generacija Y je mjesto na kojem iz pozicije mlađih generacija promišlja o aktualnim društvenim fenomenima i problemima pojedinca, no nerijetko obrađuje i generacijski univerzalne teme. Tekstovi na Generaciji Y zamišljeni su kao prirodni spoj osobnih opažanja i doživljaja te spoznaja iz psihologije kao znanosti i struke.