Halo, doktore!

Vi pitate, naši liječnici odgovaraju

info

Prijavite se u svoj račun kako bi mogli postavljati pitanja liječnicima. Nemate korisnički račun? Učlani se.

Postavite pitanje

P: Kombinirani rani test za probir na kromosomopatije

Objavljeno 03.11.2015.

Ginekološke smetnje

Poštovani doktore, molila bih vas komentar na nalaz: PAP-A 3709, 0 Korigirani MoM 1,26 Slobodna bhcg 85,2 Korigirani MoM 3,05 Metoda: Eclia; analizator: 2010 roche UVZ PODACI (11-13+6) CRL 65,0mm NT 1,3mm MoM 0,78 Gestacijska doma prema CRL 13+0 Gestacijska doba na dan vađenja 13+0 Protok u ductusu venosusu: uredan Nosna kost: vidljiva Rizici: A) na temelju kombiniranog probira ( biokemijski rizici +NT) Trisomija 21: 1:1436. Granični rizik: 1:250 Trisomija 18-13: <1:100000 Granični rizik 1:250 Dobni rizik: 1:492. Granični rizik 1:250 B) na temelju biokemijskih biljega Trisomija 21: 1:235. Granični rizik 1:250 Program: ssdwlab5.0.9 (roche). Molila bih vas pojašnjenje; brine me točka b) odnosno kako se tumači nalaz ukoliko je manje od 1:250 rezultat tada smatramo većim rizikom... Što je dalje od 250 rizik je manji ili? Molim vas komentar na sve napisano. Imam 30 godina, prva trudnoća! Zahvaljujem unaprijed!

Mišljenja sam da možete biti posve bez brige! Nalaz je uredan. Test i zovemo kombiniranim ranim testom za probir na kromosomopatije i jer treba uzeti u obzir biokemijske vrijednosti i ultrazvučna mjerenja (dakle rezultat je 1/1436). Na znam zašto je uopće navedena samo biokemijska vrijednost i njezina vjerojatnost jer kombinirani test (dakle ultrazvučna mjerenja + biokemijska analiza) je upravo i uveden da bi se smanjio broj tzv. lažno pozitivnih nalaza (a posljedično se radila i posve nepotrebna dalja  prenatalna dijagnostika) koji je u fazi dok je rađena samo biokemijska analiza bio daleko viši nego je to danas. No i ta brojka 1/236, premda bi to doista striktno brojčano bio nešto viši rizik (granica 1/250 kao što ste i sami rekli)  ukoliko se gleda matematički, a radi se o složenim lagarotamskim jednadžbama ta 2 broja su sa stanovišta vjerojatnosti praktično ista tako da i nekada u ”eri  biokemijskih testova” Vašu brojku ne bismo smatrali naročito  sumnjivom. No, obzirom na učinjeni kombinirani test samo biokemijske vrijednosti zaboravite! Obzirom na vrijednost kombiniranog testa 1/1436 možete biti posve mirni  i nema potrebe raditi bilo kakve dodatne pretrage.