Halo, doktore!

Vi pitate, naši liječnici odgovaraju

info

Prijavite se u svoj račun kako bi mogli postavljati pitanja liječnicima. Nemate korisnički račun? Učlani se.

Postavite pitanje

P: Povećana genetska sklonost za trombofiliju

Objavljeno 08.04.2015.

Ginekološke smetnje

Poštovani, imala sam tri spontana pobačaja - plod bi se stao razvijati oko 9tj. Imam dijete od tri godine. Do sada su svi testovi bili uredni osim test trombofilije. Moje pitanje je u vezi tog nalaza da li vi mislite da je to moglo utjecati na spontane? Nalaz:1. Umnažanjem dijela gena koagulacijskog faktora V, pomoću PCR, uz specifične probe za normalni i izmjenjeni tip gena FVQ506, utvrđen je: normalni tip gena za faktor V 2.Umnažanjem dijela gena koagulacijskog faktora II, pomoću PCR, uz specifične probe za mutaciju G20210A, utvrđen je: normalni tip gena za faktor II3.Umnažanjem dijela gena za metilen-tetrahidro folat reduktazu(MTHFR) pomoću PCR metode, uz specifične probe za C677T, utvrđen je: normalni tip gena (CC)4. Umnažanjem promotorskog dijela gena za plazminogen aktivator inhinitor(PAI-1), pomoću PCR metode, uz specifične probe, utvrđen je :delecijski polimorfizam(4G/4G)5.Umnazanjem dijela gena za angiotenzin konvertirajuci enzim (ACE), pomoću PCR metode utvrđen je: delecijski genotip(DD). Hvala

Poštovana, Prema nalazima imate povećanu genetsku sklonost za trombofiliju te to može biti jedan od uzroka učestalih spontanih pobačaja. Ne znam da li su Vam ostali nalazi uredni (kariogrami, pretrage hormona štitnjače, tolerancija glukoze, cervikalni brisevi itd.), ali trebali biste ići na savjetovanje sa svom medicinskom dokumentacijom i moguće pokušati s terapijom niskomolekularnim heparinom u sljedećoj trudnoći.