Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

Kretanje – Centar za fizioterapiju djece s poteškoćama u razvoju

Kretanje - Centar za fizioterapiju djece s poteškoćama u razvoju

Adresa

adresa

Donje Svetice 35/III, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

radno vrijeme

Radnim danom: 08:00 - 19:00
Subotom: po dogovoru

Telefon

telefon

01 4100 234

098 1766 461

Web

web

O nama

Naše
područje djelovanja je fizioterapija djece sa poteškoćama u razvoju. Naglasak
stavljamo na ranu fizioterapijsku intervenciju djece sa ranim oštećenjima
mozga. Pratimo normalan neuromotorički razvoj djece uz adekvatnu stimulaciiju
motoričkog razvoja. Kod djece sa cerebralnom paralizom također pratimo njihov
neuromototrički razvoj uz provođenje odgovarajuće rehabilitacije uz uvijek
individualan pristup djetetu.

Temeljno
je načelo iskoristiti plasticitet mozga (svojstvo neuroplastičnosti) uz davanje
„pravilnih“ i za mozak stimulirjućih informacija s periferije, odnosno putem
ruku fizioterapeuta. Stručnjaci koji se bave ovim područjem imaju uvid u
eventualne pridružene smetnje na drugim područjima kod djeteta kao što su
problemi sa vidom, sa senzorikom i senzoričkom integracijom, problemi na
ortopedskom području, problemi sa govorom, eventualno problemi na mentalnom
planu, eventualno epilepsija etc. Puno puta smo u prilici zbog eventualno
pridruženih odstupanja biti u direktnom kontaktu i dogovoru sa stručnjacima
koji djeluju na svojim područjima u smislu postizanja što kvalitetnijeg i
sveobuhvatnijeg pristupa samom djetetu.

Uspoređujući s odraslima djeca imaju veći kapacitet
plasticiteta mozga (Johnston, „Brain and development“, 2004.) iz čega proizlazi
potvrdna činjenica o potrebi za ranom stimulacijom i fizioterapijskom
intervencijom. Mi fizioterapeuti koji djelujemo na ovom području govorimo o
stimulaciji motoričkog razvoja djeteta u težnji približavanja normalnom razvoju
djeteta. Postoje brojni pristupi, koncepti i načini postupanja u radu sa djecom
s odstupanjima u razvoju, napose s djecom sa cerebralnom paralizom. U našem
centru njegujemo individualan pristup svakom djetetu počevši od fizioterapijske
procjene djeteta, potom plana i pripreme tretmana i same provedbe tretmana i na
poslijetku evaluacije kojom dobivamo uvid u trenutno stanje, te u napredak koje
je pojedino dijete postiglo.

Osnovni
pristup u radu s djecom u našem centru je individualan pristup svakom djetetu,
bilo da se radi o djetetu sa blažim odstupanjima od normalnog neuromotoričkog
razvoja, bilo da se radi o djetetu sa težim odstupanjem i kašnjenjem od
normalnog neuromotoričkog razvoja ili da se radi o djetetu sa težim oštećenjima
mozga koja potencijalno mogu dovesti do cerebralne paralize. Tjekom tretmana sa
djetetom su gotovo uvijek prisutni roditelji koje educiramo o pravilnom načinu
„postupanja“ sa svojim djetetom tjekom dana ili prilikom obavljanja
svakodnevnih aktivnosti (kupanje, hranjenje, presvlačenje...). Fizioterapeuti
koji se bave ovim područjem postupno upoznaju roditelje sa mogućnostima
fizioterapije, te donose zajednički plan provođenja terapije sukladno stupnju oštećenja
djetetovog mozga i stupnju odstupanja od normalnog motoričkog razvoja.

Neka
djeca dolaze u naš centar svakodnevno, neka nekoliko puta tjedno, neka nekoliko
puta mjesečno, a neka jednom mjesečno pa i rijeđe. Vrlo individualna odluka
koja ovisi o samom djetetu, te o roditeljima na temalju fizioterapeutske
procjene.

Fizioterapija djece sa
poteškocama u razvoju:

Rana fizioterapijska
intervencija djece
Praćenje normalnog
neuro motoričkog razvoja
Stimulacija motoričkog
razvoja
Rehabilitacija djece sa
cerebralnom paralizom
Ortopedska manualna
terapija stopala