Ljiljana Vučemilović, viša medicinska sestra - Ordinacija.hr

Kolumnisti i blogeri

Savjeti, mišljenja i osvrti naših autora

Ljiljana Vučemilović, viša medicinska sestra

Kolumna

Piše kolumnu: Imam pravo jesti zdravo

Postavite pitanje

O autoru

Viša medicinska sestra Ljiljana Vučemilović,
kao zdravstvena voditeljica radi u Dječjem vrtiću ''Sunce''. Tijekom
dugogodišnjeg rada u vrtiću, svjesna važnosti cjeloživotnog učenja i
obrazovanja, te stjecanja dodatnih stručnih kompetencija, kroz cijeli svoj
radni vijek proširivala je znanja iz svih područja znanosti, svoja iskustva
usmjeravala na poboljšanje zdravstvene zaštite djece u vrtićima i edukaciju zdravstvenih
i odgojno – obrazovnih djelatnika u dječjim vrtićima.

Veliki dio svojih iskustva i znanja prenosila je i prenosi
na različite načine i na svim razinama: kao predavačica na brojnim
stručno-znanstvenim skupovima, kongresima i seminarima, te putem pisanja
brošura, projektnih sažetaka, priručnika, letaka. Svoja znanja prenosi svojim
suradnicima i svima onima koji skrbe o
djeci predškolske dobi, te široj društvenoj zajednici, u cilju promoviranja
predškolskog odgoja, ali i svih ostalih vrijednosti koji su temelj odgoja i
obrazovanja svakog pojedinca.

Kao predsjednica Podružnice medicinskih sestara dječjih vrtića Grada Zagreba, pronalazi
najbolje moguće načine djelovanja u sustavu odgoja i obrazovanja i promoviranja
vrijednosti koje će pridonijeti kvalitetnijoj brizi o zdravstvenoj zaštiti
djece o kojoj vrtići skrbe.

Tekstovi autora

12