Kolumnisti i blogeri

Savjeti, mišljenja i osvrti naših autora

O autoru

Prof.
dr. sc. Ranko Bilić
rođen je 18. srpnja 1951. godine u Splitu.

1970. godine upisao je Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu.

Kao student bavio se stručno–znanstvenom
aktivnošću te je samostalno i u suradnji izradio više radova iz funkcionalne adaptacije
kosti i biomehanike lokomotornog sustava.

1975. godine završio je studij na Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon obveznog liječničkog staža 1977. godine
zapošljava se u Klinici za ortopediju gdje započinje specijalizaciju iz ortopedije.

1980. godine postaje specijalist ortoped te
nastavlja rad u u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Magistarski rad pod naslovom “Morfološke
značajke čunaste kosti u funkcionalnoj prilagodbi stopala na mehaničko
opterećenje” obranio je 1978. godine i postao magistar bioloških znanosti iz
područja biomedicina.

1983. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Aseptička nekroza
polumjesečaste kosti ručja u svjetlu biomehaničkog zbivanja unutar ručnog
zgloba i šake. 

1985. godine izabran je od strane Savjeta
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje
docent.

1987. godine izabran je od strane
Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u
zvanje znanstvenog suradnika.

1987. godine izabran je od strane Savjeta
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje
izvanredni profesor.

1998. godine reizabran je od strane Savjeta
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje
izvanredni profesor.

2003. godine ponovo je reizabran od strane
Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno
zvanje izvanredni profesor.

2004. godine od strane Fakultetskog vijeća
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik.

Od 2004. godine redoviti je član komisije za
specijalistički ispit iz Ortopedije Ministarstva zdravstva i socijelne skrbi
Republike Hrvatske. U okviru KBC-a u Zagrebu, od 1994. godine do danas obavlja
dužnost šefa Rekonstruktivno-traumatološkog odjela Klinike za ortopediju.

Tijekom svoga ortopedskog staža u više navrata
boravio je na stručnim usavršavanjima i različitim ortopedskim i traumatološkim
ustanovama izvan zemlje: Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italija,
Nuffield Ortopaedic Center, Oxford, Engleska, Georgtown University Hospital,
Washington, SAD, Berufsgenossen – schafliche Unfallklinik, Tubingen, Njemačka,
znanstveno – studijsko putovanje tijekom kojeg je boravio i radio u pet
ortopedskih bolnica u Kanadi itd.

Stručna usavršavanja obavio je na više tečajeva
u i izvan zemlje, od kojih izdvajamo: tečaj iz artroplastike kuka u
Wrightingtonu, Engleska, Course in Clinical Research Methods u Zagrebu, 5.
International hand surgery course u Ljubljani, III jugoslavenski AO tečaj u
Ljubljani, 1. internacionalni AO tečaj za osteosintezu u području šake, održan
u Oberhausenu, Njemačka, IV jugoslavenski AO tečaj u Rovinju (instruktor i
pozvani predavač), 2. jugoslavenski napredni tečaj osteosinteze u Dubrovniku
(instruktor i pozvani predavač), 2. internacionalni AO tečaj osteosinteze u
području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 3.
internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka
(instruktor i pozvani predavač), 4. internacionalni AO tečaj osteosinteze u
području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 2.
kongres EFORT-a (European Federation of Orthopaedics and Traumatology) u
Münchenu, Njemačka (pozvani predavač), Tečaj osteosinteze – operacijsko
liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji u Zagrebu (instruktor i pozvani
predavač), stručni sastanak „Skup u spomen na Božidara Špišića” gdje je održao
predavanje pod naslovom: Hitna stanja u ortopediji gornjeg ekstremiteta
(pozvani predavač) itd.

Bio je pozvan kao predavač na ukupno 22
znanstvena predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Ispred
Klinike za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC,
Zagreb, organizirao je i vodio tečaj o prijelomima radijusa u tipičnoj zoni i
planiranju korektivnih osteotomija pomoću kompjutera.

Sudjelovao je u organizaciji dvadesetak
stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Od 1973. godine je član uredničkih odbora i recenzent pet različitih
medicinskih časopisa, među kojima je bio osam godina u Uredničkom odboru
časopisa “Croatian Medical Journal”, koji se citira u Carrent Conntens.

Član je sljedećih znanstvenih i stručnih
društava:

 1. Hrvatskog društva za biomehaniku HLZ-a
  od 1973. godine, čiji je tajnik od 1977. godine.
 2. Hrvatskog liječničkog zbora od 1975.
  godine.
 3. Hrvatskog ortopedskog društva HLZ-a od
  1991. godine.
 4. Hrvatskog društva za medicinska
  vještačenja HLZ-a, čiji je bio predsjednik od 1996. do 2005. godine. Sada
  je član Upravnog odbora društva.
 5. Hrvatske liječničke komore od 1996.
  godine
 6. Hrvatskog udruženja ortopeda i
  traumatologa od 1991. godine.
 7. Hrvatskog društva za medicinsku i
  biološku tehniku od 1992. godine
 8. SICOT-a (Societe
  Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Trauamtologie) od 1994.
  godine.
 9. EFORT-a (European Federation of
  Orthopaedics end Traumatology) od 1995. godine
 10. Akademije
  medicinskih znanosti Hrvatske od 1998. godine.

Prijavio je jedan patent: Bilić, R., Zdravković,
V., Grozdanić, M., Špelić, I.: Uređaj za translatorno i rotaciono pomicanje
osteotomiranih kostiju kod krivog sraštavanja. Patent P 355/90, CPZ Poduzeće
Centar za unapređenje produktivnosti, Zagreb, Kriška ul. 11, od 16.2.1990.

Prof. dr. sc. Ranko Bilić pročelnik je odjela za
rekonstruktivnu kirurgiju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra
Zagreb, koju dužnost obnaša od 1994. godine. Uveo je brojne nove operacijske
zahvate po prvi puta u Kliniku za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu i KBC-a u Zagrebu.

Redovito sudjeluje kao predavač na doktorskom
poslijediplomskom studiju iz Kirurgije šake te povremeno sudjeluje kao predavač
na poslijediplomskoj nastavi iz kirurgije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Također povremeno sudjeluje kao predavač u kontinuiranoj
poslijediplomskoj nastavi raznih specijalnosti u okviru Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. U dva navrata, 1988. i 1990. godine, pozvan je kao
predavač u okviru poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta u Essenu,
Njemačka. Od 1997. godine stalni je predavač i sudjeluje u organizaciji „Tečaja
trajnog usavršavanja kandidata za sudske vještake medicinske struke u parničkom
postupku“, koji je do 2002. godine organizirao Medicinski fakultet u Zagrebu i
Hrvatski liječnički zbor, a od 2002. godine Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko
društvo za medicinsko vještačenje HLZ-a i Hrvatska liječnička komora.. Stalni
je sudski vještak iz ortopedije i traumatologije od 1986. godine. Objavio je
ukupno 162 rada od kojih su 12 objavljeni u časopisima zastupljenim u Carrent
Conntens-u, 14 u SCI-Expanded, Medline, Scopus, PsycInfo itd.

Ukupno je objavio 18 nastavnih tekstova koji se
koriste u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicinskih fakulteta kao i
nekih drugih fakulteta u Hrvatskoj.

Područje njegovog stručnog i znanstvenog
djelovanja je opća ortopedija, a subspecijalizirao je na brojnim
specijalizacijama ortopedsku problematiku gornjeg ekstremiteta te brojne
probleme vezane uz liječenje bolesti i ozljeda posebno u području ručnoga
zgloba, šake i lakta. Njegov znanstveni i stručni doprinos ogleda se u
trodimenzionalnom rješavanju ozlijeđenih dijelova kostura pa sukladno tome i
kreiranju vlastite trodimenzionalne metode prijeoperacijskog planiranja uz
pomoć računala (BIZCAD metoda) u liječenju deformiranih i kostiju koje su nakon
prijeloma zarasle u lošem položaju. Tu metodu danas koriste brojni vrhunski
ortopedi u Europi i svijetu. Primjenom suvremenih spoznaja u radu s računalima
razvija vlastitu metodu za određivanje dužine lakatne kosti. Sukladno navedenoj
metodi, kreira i u svakodnevnu praksu uvodi kompjutorom asistirano planiranja –
CAPP metodu. Znanstveno dokazuje i primjenjuje u svom stručnom radu uporabu
komprimirane spongioze u liječenju pseudartroze skafoidne kosti, problema
napose značajnog u osoba mlađe i srednje životne dobi, koji se često javlja ne
samo kao medicinski već i kao socijalni i ekonomski problem pacijenata navedene
dobne skupine. Znanstvenim i stručnim radom dokazuje vrijednost uspješne
primjene koštanog morfogenetskog proteina (BMP) u liječenju pseudartroze
skafoidne kosti i općenito bržeg i sigurnijeg cijeljenja prijelomnih koštanih
ulomaka. Unapređuje operacijsko liječenje prijeloma, posebice u području
gornjih ekstremiteta primjenom samoresorbirajućih pinova i šupljih
samozatezajućih vijaka koji se implantiraju ispod razine ruba kosti ili zglobne
hrskavice i zato se ne trebaju vaditi iz tijela.

 

Prim. dr. sc. Mladen Madjarević je rođen 18. prosinca 1945.
god. u Zagrebu. Osnovnu školu kao i gimnaziju završio u Zagrebu. 1964. godine
nakon položene mature upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao 1970. godine te nakon završenog
pripravničkog staža volontira na kirurgiji, radi kao sekundarac na ORL odjelu a
nakon toga i u općoj praksi.

1974. godine započinje
specijalizaciju na Ortopedskom odjelu Opće bolnice «Josip Kajfež». Tijekom
1975. i 1976. godine polaznik postdiplomske nastave iz ortopedije.

Nakon položen
specijalističkog ispita 1978. godine radi kao specijalist ortoped na istom
odjelu do 1987. godine. Iste godine započinje s radom na Klinici za ortopediju
Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu, gdje uz redoviti rad sudjeluje aktivno u
dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi iz ortopedije u poglavljima o bolestima
stopala.

1991. godine magistrirao iz
područja ortopedije a naslov rada bio je “Usporedna analiza korektivne
osteotomije prve metatarzalne kosti u liječenju haluks valgusa”.

2006. godine doktorirao iz
područja ortopedije. Naslov dizertacije „ Funkcionalna prilagodba metatarzalnih
kostiju u statički deformiranim stopalima“.

Sudjelovao aktivno na svim
kongresima ortopedskog društva u zemlji i inozemstvu, a bio i sudionik na
sastancima i tečajevima europskog društva za gležanj i stopalo.

Tekstovi autora