Kolumnisti i blogeri

Savjeti, mišljenja i osvrti naših autora

Tim Centra za vene Poliklinike dr. Lacić

Kolumna

Piše kolumnu: Bolesti vena

Postavite pitanje

O autoru

Dr.sc. Sandra Marinović Kulišić, dermatovenerolog-flebolog

Rođena je u Splitu 17. travnja 1976. godine. Na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  diplomirala je 2001.g. Za vrijeme studija medicine četiri semestra je obavljala posao demonstratora na Zavodu za patologiju. Specijalistički  ispit  iz dermatovenerologije položila je 2008.g. Posebni predmet njenog stručnog i znanstvenog interesa je dermatološka flebologija i alergologija. Godine 2007.g. obranila je magistarski rad, a 2010. g. doktorsku disertaciju. Objavila je nekoliko znanstvenih radova u Current Contents, Index Medicus i Excerpta Medica te sudjeluje u pisanju tekstova za diplomsku nastavu na MF-u iz dermatovenerologije. Dobitnica je nagrade Akademije medicinskih znanosti Hrvatske "Borislav Nakić" u 2009. godini za najbolji objavljeni znanstveni rad u 2008. godini.

Dr. Predrag Pavić, vaskularni kirurg-flebolog

Dr. Predrag Pavić je specijalist opće kirurgije te subspecijalist vaskularne kirurgije. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu, te poslijediplomski studij "Kliničke farmakologije". Specijalizaciju iz opće kirurgije je završio u Općoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Završio je doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo" na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2005. radi kao odjelni liječnik Odjela za vaskularnu kirurgiju Klinike za kirurgiju, KB Dubrava u Zagrebu.
Stručno usavršavanje je odradio u Centru za bolesti krvnih žila Klinike za kirurgiju KB Merkur u Zagrebu te u Klinici Semmelweis, Budimpešta, Mađarska.
Pohađao je preko 15 tečajeva stručnog usavršavanja I. i II. kategorije, a sudjelovao je i na brojnim stručnim kongresima, simpozijima te sastancima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Položio je ispit za Sudskog medicinskoga vještaka Županijskoga Suda u Zagrebu.
Autor je ili koautor više od dvadeset znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima.