Psiha

Psiha

Darko Pekica: Trudna Ola i veliki Frane

Alora vako! Bilo je po žetvenjaka i parona se ništo tužila da je steže u trbuhu, da njoj gre za rigati, ma niš da ne more hititi van.

Sad san i zabija jušto ko jutro je bilo, ma znan da san si na miru popija kafele i da me ni nidan pita ni ku bih ča popija, ni ko san dobre volje, nanka ko je vi žetvenjak tepliji ud pasanega. I ni bilo ča pensati, to ti je to.

Doša san doma, parona u zahodu i viče ništo da dojden to viti. Kega vraga ću gledati u zahodu? Eli san popiša dasku na školjki, eli nis povuka vodu za kakovin kapitalcen ud dvajset centimetri. Ni jeno ni drugo. Na brkunu mižo ud plastike, u njemu na po pišate i kus harte. Ni rabila niš reći.

Sve je bilo u redu do šetembra, bili smo sakramenski veseli da se trbuh širi z dana u dan i da će niko malo stvorenje u marču misecu progledati jenega debelega bijondega stočarskega luzera plavih oči, ki će mu biti tac i mater si ka će mu, eli njoj, za deset lit špjegivati eli se Savičentin piše z velikin eli malin slovon. Rigala je deboto kako piše u libri, glava je navrnjivala svako toliko, a spala bi bila po cile dane. Pošla je na redoviti misečni pregled poli mediga za to i ni više bilo škerci, rabi poj u špita poli špečaliste da i on reče svoju. I reka je, strogo mirovanje, rizičan prijevrimeni porod i još par takovih lipih, ma da će je puštiti doma samo ku ubeća da će se držati svih tih reguli ke njoj je ordina.

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo