Psiha

Psiha

Čitanje je najbolji oblik učenja

Čitanje priča nezaobilazna je aktivnost za sve roditelje koji žele kvalitetno provoditi vrijeme sa svojim djetetom, jer čitanje potiče dijete na razmišljanje, razvija djetetovu maštu, kreativnost i kritičko razmišljanje

Djeca uče od trenutka svog rođenja. Razvoj mozga i učenje su procesi
koji se odvijaju cijeloga života. Roditelji bi trebali znati da je čitanje
djeci izvrstan oblik učenja jer
istovremeno potiče specifične funkcije mozga koje su osnova kasnijem
učenju u životu djeteta.

Djeca koja su tijekom prvih godina života izložena slušanju mnogo riječi i koja su
aktivno uključena u komunikaciju imaju u osnovnoj školi bolje rezultate na testovima
znanja i vještina
nego djeca koja nisu bila tako bogato
izložena jeziku. Mozak zdravog djeteta koje je bilo izloženo
odgovarajućim poticajima je znatno razvijeniji od mozga također zdravog
djeteta, ali zanemarenog od okoline.

Osjećaj povezanosti

Knjige sa slikama
namijenjene maloj djeci privlače pažnju djeteta i potrebno ih je postupno   uvoditi u djetetov život. Čak i onda kada dijete ne razumije što mu se
govori, čitanjem i prelistavanjem slikovnica s djetetom u naručju izgrađujete poseban odnos bliskosti i povezanosti. O tome kakav će biti prvi susret sa slikovnicom
i koliko će slikovnica biti prisutna u djetetovoj najranijoj dobi ovisit
će i njegov kasniji odnos prema knjizi i školi.

Čitati slikovnice ili pričati priče?

Slušanje roditeljskog glasa prvi je korak učenja čitanja. Zato je važno da točno naglašavate riječi dok čitate jer, dok vas sluša, dijete
sluša jezik kojim govorite. Time mu pomažete pretočiti svoje misli u riječi i istodobno naučiti osnovna pravila korištenja jezika. Pričanje priča obično je življe od čitanja i popraćeno je većim
promjenama intonacije glasa, naglašenijim gestama i lakšim iskazivanjem
osjećaja. I čitanje priče iz slikovnica i knjiga ima svojih prednosti,
jer se dijete lakše koncentrira listajući slikovnicu, lakše povezuje
sliku s tekstom, a to mu pomaže i u razumijevanju sadržaja. Stoga, i
čitanje i pričanje imaju svojih prednosti pa je najbolje primijeniti
oboje s naglaskom na ono što dijete više voli i u čemu aktivnije
sudjeluje.

Naviku čitanja treba razvijati i njegovati

Roditelj koji čita svojem djetetu ne potiče samo osjećaje uzajamnosti i
bliskosti nego i uči dijete razumijevanju vlastitih i tuđih osjećaja,
shvaćanju i prihvaćanju socijalnih načela i odnosa, potiče razvoj
govora,
zapažanja, pamćenja i zaključivanja. Redovito čitanje priča pretvara dijete u dobrog govornika materinskog jezika – dijete čuje iste riječi, rečenice i fraze, uči koristiti riječi na
pravilan način i u pravilnom kontekstu a to utječe na usvajanje pravila jezika.

Čitanje pokreće dijete na
razmišljanje, razvija maštu, kreativnost i kritičko razmišljanje te
obogaćuje njegov rječnik.  I, što je najvažnije, dijete se priprema za
samostalno čitanje.

B. Mrak

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo