Kako pomoći mališanima s teškoćama u komunikaciju? - Ordinacija.hr
Psiha

Psiha

Kako pomoći mališanima s teškoćama u komunikaciju?

Imajući u vidu osnovne razvojne miljokaze, Floortime pristup potiče dijete na njihovo savladavanje. Roditelji (uz vodstvo stručnjaka) provode Floortime sa svojim djetetom, stvarajući iskustva koja potiču djetetov rast i razvoj, u svrhu povećavanja učestalosti interakcija s djetetom i stvaranja obiteljskih obrazaca koji podupiru emocionalni i intelektualni rast u svih članova obitelji.

Prije 14 dana uvela sam vas u temu Floortime terapije čija primjena u našem Kabinetu daje izvrsne rezultate u radu s djecom koja imaju teškoće na području komunikacije i socijalizacije (članak Moje dijete još ne govori…  Što da radim?). U ovom članku nastavljam s principima i načinima rada u Floortime pristupu te pojašnjavam kojim skupinama djece je pristup namijenjen.

Što su razvojni miljokazi?

Stanley Greenspan, utemeljitelj Floortime pristupa, govori o šest razvojnih stupnjeva kroz koje dijete prolazi u svom emocionalnom, socijalnom i kognitivnom razvoju te ih naziva miljokazima jer svaki od njih predstavlja prekretnicu u djetetovu životu. Šest miljokaza predstavlja šest oblika emocionalnih interakcija koje sastavljaju šest ranih razvojnih faza. Odgovarajuća emocionalna iskustva tijekom svake od tih faza pomažu u razvijanju bitnih kognitivnih, socijalnih, emocionalnih, jezičnih i motoričkih vještina, a također u razvijanju osjećaja za sebe. Tih šest stupnjeva tvore razvojnu ljestvicu te ih djeca bez teškoća u razvoju svladaju do svoje četvrte ili pete godine.

Djeca s teškoćama u razvoju usvajaju razvojne miljokaze sporijim tempom, često se dugo zadržavaju na nižim miljokazima i pokazuju teškoće u prijelazu iz jednog miljokaza u drugi. Stoga ona trebaju poticaj i podršku okoline u njihovom ovladavanju. Djeca s teškoćama ove miljokaze dosežu u različitoj dobi. Nije toliko važno u kojoj dobi dijete ovladava svakom vještinom, nego da je svaka od njih stvarno svladana, jer svaka vještina temelj je za sljedeću. Treba promatrati na kojem se dijelu razvojne ljestvice nalazi: koje je miljokaze već svladalo, koje treba učvrstiti i koji ga još uvijek čekaju.

Principi i načini rada

Imajući u vidu osnovne razvojne miljokaze, Floortime pristup potiče dijete na njihovo savladavanje. Roditelji (uz vodstvo stručnjaka) provode Floortime sa svojim djetetom, stvarajući iskustva koja potiču djetetov rast i razvoj, u svrhu povećavanja učestalosti interakcija s djetetom i stvaranja obiteljskih obrazaca koji podupiru emocionalni i intelektualni rast u svih članova obitelji. Kroz igru se roditelj usmjerava na djetetove interese, potiče ga se da se poveže s njima i izaziva ga se da bude kreativno, znatiželjno i spontano – što sve utječe na djetetov emocionalni i intelektualni razvoj.

Floortime se od obične igre razlikuje u tome da odrasli ima u igri razvojnu ulogu, odnosno da bude vrlo aktivan partner u igri. Zadatak odraslog u igri je slijediti djetetovo vodstvo, igrati se svega što ga zanima, ali na takav način da ga potiče na interakciju s njim (ponekad je potrebno biti provokator, konstruktivni pomagač koji daje sve od sebe da djetetovu aktivnost pretvori u interakciju). Slijediti djetetovo vodstvo znači nadograđivati njegove prirodne interese i sklonosti na način koji dijete potiče da otvara i zatvara što više ciklusa komunikacije. U Floortimeu odrasla osoba slijedi djetetovo vodstvo i stvara prilike za interakciju, komunikaciju i razmišljanje, na temelju djetetovih prirodnih emocija i interesa. Važno je dijete “susresti” na njegovoj razvojnoj razini te stvaranjem dinamičkih interakcija pomoći djetetu da se uspinje prema višim razinama.

Floortime pristup se temelji na sljedećim postavkama:

 • Odnosi i emocije su srž učenja
 • Svako je dijete drugačije i zato ga treba drugačije tretirati i poticati
 • Svako je dijete sposobno za rast i napredak
 • Roditelji i odgajatelji trebaju igrati aktivnu i vitalnu ulogu u procesu djetetova razvoja
 • Roditelji, cijela obitelj, odgajatelji, terapeuti i edukatori trebaju biti uključeni u sveobuhvatni terapijski program.

Razvoj djeteta i njegovo svladavanje miljokaza ovisno je o njegovom razvojnim mogućnostima i o načinu na koji se okolina prilagođava njegovim potrebama. Potrebno je da roditelji reguliraju svoje ponašanje onako kako djetetova individualnost za skladan razvoj to zahtjeva.

Prema Floortime pristupu dva osnovna načela u tome kako pomoći djetetu da se razvije emocionalno, društveno i intelektualno su: slijeđenje djetetova vodstva i interakcija. Prvo načelo podrazumijeva privlačenje njegovih interesa i motivacija te stavljanje njegovih emocija u početnu točku svake interakcije. Dok drugo načelo obuhvaća to da svaki susret odraslog i djeteta bude dvosmjerna razmjena i poticanje na interakciju.

Kome je namijenjen Floortime?

Floortime pristup namijenjen je:

 • djeci s jezično-govornim teškoćama
 • djeci sa senzoričkim teškoćama (oštećenje vida, sluha)
 • djeci s teškoćama senzorne integracije
 • djeci s ADHD-om
 • djeci s teškoćama socijalne komunikacije
 • djeci s poremećajima u ponašanju
 • djeci s poremećajima iz autističnog spektra
 • djeci sa smanjenim intelektualnim sposobnostima
 • djeci s višestrukim teškoćama u razvoju.

Za kraj treba naglasiti da se u Floortime pristupu naglašavaju emocije kao temelj učenja. One nam omogućuju organiziranje, pohranjivanje i aktualiziranje sjećanja, a omogućuju nam i da zapamtimo što smo doživjeli u jednoj situaciji te da to primijenimo u drugoj. Mnoga djeca s teškoćama u razvoju mogu imati izolirane vještine koje nisu dio integriranog mentalnog sklopa (dijete se sjeća priče, ali ne može pričati o njoj). Zato je potrebno raditi na emocionalnim interakcijama dok istodobno radimo na razvoju jezika, motorike, spoznaje ili vizualno-prostornih vještina.

Autorica teksta:

Asja Dubravčić, mag. rehab. educ.,
praktičar terapije igrom

 

Opširnije o autoricama Kabineta Korneo, njihovim uslugama i razvojnim programima možete
pročitati na Korneo.hr  ili im možete postaviti pitanje u
našoj rubrici Halo
doktore
.

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo