Halo, doktore!

Vi pitate, naši liječnici odgovaraju

info

Prijavite se u svoj račun kako bi mogli postavljati pitanja liječnicima. Nemate korisnički račun? Učlani se.

Postavite pitanje

P: O terapiji prije sljedeće trudnoće treba odlučiti nakon detaljnijih pregleda

Objavljeno 03.04.2024.

Ginekologija

Nakon spontanog sam dobila ove nalaze, imam 32 godine i jednu uspješnu trudnoću. Molim objašnjenje jer mi nitko ne govori što dalje Nalaz MOLEKULARNA ANALIZA GENA ZA TROMBOFILIJU 1) Umnažanjem dijela gena koagulacijskog faktora V, pomoću PCR, uz specifične probe za normalni i mutirani tip gena (FVQ506), utvrđen je normalni tip gena za faktor V 2) Umnažanjem dijela gena koagulacijskog faktora II, pomoću PCR, uz specifične probe za normalni i mutirani tip gena (G20210A), utvrđen je normalni tip gena za faktor II 3) Umnažanjem dijela gena za metilen-tetrahidrofolat reduktazu (MTHFR), uz specifične probe za C677T, utvrđen je homozigotni mutirani tip gena (TT) 4) Umnažanjem promotorskog dijela gena za plazminogen aktivator inhibitor (PAI-1), uz specifične probe, utvrđen je insercijsko delecijski genotip (4G/5G) 5) Umnažanjem dijela gena za angiotenzin konvertirajući enzim (ACE), uz specifične probe, utvrđen je insercijsko delecijski genotip (ID). Rezultati ovog genotipiziranja trebaju biti interpretirani u kontekstu ostalih relevantnih laboratorijskih testova i kliničkih informacija. Molim tumačenje te što dalje ?

Ovi nalazi sami po sebi ne označavaju da imate značajan gentski predisponirajući rizik za trombofiliju. O eventualnoj terapiji prije i tijekom sljedeće trudnoće se treba odlučiti nakon razmatranja različitih drugih nalaza i čimbenika rizika koji se mogu procijeniti samo uz detaljan pregled i anamnestičke podatke. Savjetujem Vam da ove nalaze odnesete na uvid Vašem ginekologu koji ima sve ostale potrebne informacije o Vama kako bi dao preporuku za dalje.