Novosti

Brže i točnije otkrivanje metaboličkih poremećaja

Komercijalizacija pružanja usluge analize patentirane metode hidrolize i ekstrakcije masnih kiselina u serumu u dijagnostici i prevenciji metaboličkih poremećaja.

Dugolančane masne kiseline su glavni izvor energije i važni su sastojci membranskih lipida te služe kao stanične signalne molekule koje igraju važnu ulogu u etiologiji metaboličkog sindroma. Ono što posebno zabrinjava jest visoka učestalost tog sindroma u razvijenom svijetu, kao i činjenica da osobe s metaboličkim sindromom imaju dvostruko veće izglede za razvoj bolesti srca te pet puta veće izglede za dijabetes tipa 2.

Svrha ovog projekta je komercijalizacija pružanja usluga na novoj metodi analize masnih kiselina u uzorcima seruma pacijenata kako bi korisnici ovakve metode dobili rezultate u vrlo kratkom roku i postavili dijagnozu na pravovremeni način ako je u pitanju medicinska ustanova, a prevenciju i razvoj novih lijekova ako je u pitanju farmaceutska industrija, kod pacijenata s metaboličkim poremećajima.

Inovativna metoda je za razliku od postojeće metode automatizirana u najosjetljivijem dijelu pripreme uzorka – hidrolize i ekstrakcije masti u serumu. S obzirom na to da je metoda automatizirana u dijelu hidrolize i ekstrakcije masti iz seruma mogućnost greške kod pripreme uzorka je svedena na minimum. Točnost i preciznost (ponovljivost) dobivenih rezultata nekoliko puta je veća kod inovativne metode u usporedbi s postojećom metodom zato što je inovativna metoda automatizirana. Inovacija je usluga analize nova metoda pripreme i analize seruma pacijenta sa sumnjom na metaboličke poremećaje, a zasniva se na novom automatiziranom procesu obrade seruma korištenjem opreme koja do sada nije koristila za hidrolizu i ekstrakciju masti u serumu. Kod postojeće metode kompletnu pripremu uzorka obavlja analitičar koji zbog kompleksnosti pripreme uzorka mora biti izuzetno dobro obučen te u potpunosti provoditi cijeli proces.

Slika prikazuje kromatogram metil estera masnih kiselina ekstrahiranih iz 100 µl seruma primjenom jedinice za hidrolizu i ekstrakciju masti iz hrane. Iz kromatograma je vidljivo da su se i najosjetljivije masne kiseline (omega-3 masne kiseline, C18:3 cis 9, 12,15, C20:5 cis 5,8,11,14,17, C22:6 cis 4,7,10,13,16,19) ekstrahirale iz 100 µL seruma u dovoljnoj količini kako bi se vidjele na GC-FID instrumentu.

Koje su ključne funkcionalnosti nove metode?

 • Nova metoda daje puno preciznije rezultate u odnosu na postojeću metodu jer se radi o automatiziranoj metodi, čime je utjecaj ljudske greške sveden na minimum
 • Daje preciznije rezultate iz puno manje količine seruma nego s postojećom metodom (postojeća metoda zahtjeva 4 puta više seruma za analizu) 
 • Povećava broj analiza masnih kiselina u serumu s postojećih 6 analiza u dva dana na 18 analiza u jednom danu (povećanje od 6 puta)
 • Nova metoda ne koristi uparavanje i centrifugu, što skraćuje vrijeme dobivanja rezultata analize za tri puta
 • Instrumenti koji se koriste za hidrolizu i ekstrakciju masti namijenjeni su isključivo za uzorke hrane kod kojih je sadržaj masti puno veći u odnosu na sadržaj masti koji se uobičajeno nalazi u serumu, a metoda je modificirana i razvijena tako da odgovara i za uzorke seruma gdje je sadržaj masti manji
 • Osjetljive omega-3 i omega-6 masne kiseline efikasno su ekstrahirale u masnim kiselima iz 100 µL seruma u dovoljnoj količini kako bi se vidjele na GC-FID/MS instrumentu. Na ovaj način dokazano je da se jedinice za hidrolizu i ekstrakciju ukupnih lipida iz seruma mogu koristiti kao alati za prevenciju i dijagnostiku metaboličkih poremećaja

Inovativna metoda automatske ekstrakcije ukupnih lipida iz jako male količine seruma poboljšala je iskoristivost dostupnog biološkog materijala. Ovakav način pripreme uzoraka ubrzao je dijagnostiku metaboličkih poremećaja kod pacijenata, a time i početak terapije.

Tvrtka Sample Control d.o.o. uspješno je provela projekt pod nazivom „Komercijalizacija pružanja usluge analize patentirane metode hidrolize i ekstrakcije masnih kiselina u serumu u dijagnostici i prevenciji metaboličkih poremećaja“, referentnog broja KK.03.2.2.06.0138. Glavni cilj projekta ” Komercijalizacija pružanja usluge analize patentirane metode hidrolize i ekstrakcije masnih kiselina u serumu u dijagnostici i prevenciji metaboličkih poremećaja“ je komercijalizacija pružanja usluge nove metode na međunarodnom tržištu i  komercijalizacija prodaje proizvoda – nove metode putem prava na korištenje/licenca. Više informacija o projektu:ukupna vrijednost projekta – 6.411.335,20 kn, ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 5.395.710,20 kn, bespovratna sredstva – 2.544.230,07 kn, privatni doprinos –  3.867.105,13 kn, projekt je započeo 01. srpnja 2020. te je završio 01. srpnja 2022. Ovim projektom Poduzetnik će stvoriti dodanu vrijednost kako slijedi u nastavku:

 • Komercijalizacija metode će omogućiti jačanje tržišne pozicije Prijavitelja
 • Inovativan proizvod (usluge analize nove metode) i know how koji dolazi iz RH predstavlja izvrsnu promociju RH kao inovativne države na međunarodnom tržištu
 • Za metodu postoji potražnja I potreba od strane kupaca i krajnjih korisnika (sve je veći broj oboljelih od metaboličkih poremećaja)
 • Predmetna investicija rješava problem predugog čekanja rezultata u dijagnostici i prevenciji metaboličkih poremećaja za krajnje korisnike
 • Krajnji korisnici će dobiti rezultate u vrlo kratkom vremenu, što će značiti i bržu reakciju u liječenju i prevenciji
 • Predmetna investicija će pozitivno utjecati na smanjenje zdravstvenih oboljenja što posljedično utječe na kvalitetu života
 • Predmetna investicija će generirati prihod, ojačati tržišnu poziciju I stvoriti radna mjesta  što će posljedično pozitivno utjecati i na gospodarstvo RH

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“ „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Sample Control d.o.o.”

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo