Novosti

Klaićeva uvela web aplikaciju koja će rasteretiti bolničke šaltere i pacijentima olakšati dolazak do nalaza

Klinika za dječje bolesti Zagreb implementirala je web aplikaciju Patient Portal koja će pacijentima omogućiti da na siguran način, digitalnim putem primaju nalaze i pripadajuće radiološke slike.

Patient Portal rasteretit će pacijente fizičkog nošenja radioloških slika za liječničke konzultacije, traženje drugog mišljenja te isporuku radiološke dokumentacije za potrebe daljnjeg liječenja te će se potraživanje velikog broja dokumenata svesti na klik. Zahvaljujući opredijeljenosti za digitalne tehnologije i  implementaciji Patient Portala, Klinika za dječje bolesti Zagreb smanjit će pritisak na šaltere i rasteretiti i administrativno medicinsko osoblje, ali će i racionalizirati trošak ispisivanja nalaza na papir i ispisivanja CD/DVD diskova s nalazima.

Cilj implementiranja Patient Portal web aplikacije bio je pojednostaviti primanje medicinske dokumentacije pacijentima te smanjiti broj fizičkih dolazaka pacijenata u bolnicu zbog dokumentacije. Osim što se time olakšava isporučivanje nalaza i slika za medicinsko osoblje i pacijente, ovo se rješenje pokazalo vrlo značajnim u vrijeme koronavirusa kada se u najvećoj mogućoj mjeri nastoji smanjiti broj kontakata i protoka velikog broja ljudi, posebice na mjestima na kojima borave imunokompromitirani.

Implementiranje web aplikacije Patient Portal zadnji je korak u potpunoj digitalizaciji radiološkog odjela Klinike za dječje bolesti Zagreb, što će omogućiti brzu i sigurnu distribuciju slika svih radioloških modaliteta digitalnim putem, bez potrebe dolaska u bolnicu. Ova napredna web aplikacija rasteretiti će medicinske i administrativne djelatnike te izrazito pojednostavniti i olakšati pristup radiološkim slikama. Uzimajući u obzir gravitiranje pacijenata dječje dobi iz svih regija Republike Hrvatske, implementiranje ovakvog sustava izravno će utjecati na kvalitetu zdravstvene skrbi naših malih pacijenata. Stoga smo ponosni da je upravo u našoj Klinici po prvi puta na našim prostorima implementiran ovakav sustav te smo uvjereni da će, s obzirom na svoje prednosti, ova napredna digitalna aplikacija naći široku primjenu u hrvatskom zdravstvenom sustavu, izjavio je ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med.

Patient Portal implementiran je u Klinici za dječje bolesti Zagreb te je osoblje educirano za korištenje kako bi prelazak na novi sustav bio nesmetan. Kreirano je intuitivno sučelje koje će pacijentima biti jednostavno za uporabu, a do portala se može doći i putem linka koji će biti ugrađen u radiološke nalaze koji se isporučuju putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Osim kroz implementaciju Patient Portala, Klinika za dječje bolesti Zagreb provela je kompletnu digitalizaciju radiologije, nabavljeni su i suvremeni uređaji visokih standarda te je uveden PACS/RIS sustav (engl. picture archiving and communication system/radiology information systems).

 

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo