Liječenjem u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji pacijentima će biti omogućena bolja dijagnostika

Zavod jednodnevne kirurgije

U Kliničkoj bolnici Dubrava održana je završna konferencija povodom otvaranja obnovljenih i prilagođenih prostora za dnevnu bolnicu Zavoda za bolesti srca i krvnih žila, dnevnu bolnicu Zavoda za gastroenterologiju i Zavoda jednodnevne kirurgije.

Liječenjem u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji pacijentima će biti omogućena bolja dijagnostika i liječenje najsuvremenijim metodama, uz istovremeno smanjenje trajanja boravka u bolnici, čime će se smanjiti broj dana hospitalizacije i broj dana bolovanja, kao i liste čekanja na zahvate. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 49.650.527,51 kuna, a bespovratna sredstva osigurava je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85% iznosa) te Vlada RH kroz državni proračun (15% iznosa). 

Cijeli niz aktivnosti i financijskih ulaganja realiziranih u zadnje dvije godine, što iz sredstva iz EU fondova što od velike pomoći Ministarstva zdravstva, rezultiralo je da KB Dubrava doživljava vidljiv zamah u razvoju.

DNEVNA BOLNICA ZAVODA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA 

U Zavodu se godišnje obradi oko 34.000 bolesnika, a dok se njih 3.000 liječi stacionarno, ostali se liječe ambulantno. Taj broj svake se godine povećava, a u odnosu na 2017. godinu povećanje je oko 15%. 

Dnevno se u Zavodu prosječno obavi oko 140 raznih procedura od najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih procedura do urgentnih koronografija, te sudjelovanja u multidisciplinarnom timu za transplantacije u suradnji s Odjelom za kardiokirurgiju. 

U Zavodu se trajno vode baze podataka o liječenju kardioloških bolesti i stalno provode brojna istraživanja iz područja kardiologije, koja se objavljuju u prestižnim znanstvenim časopisima s visokim čimbenikom odjeka. 

Zavod kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u edukaciji studenata te obavlja specijalističko usavršavanje iz kardiologije mladih liječnika iz cijele Hrvatske. 

S uređenjem prostora Dnevne bolnice, zajedno s uređenjem prostora jedinice za intenzivnu kardiologiju (koronarna jedinica) i dvaju novih sala za kateterizaciju srca i krvnih žila, podižu se standardi liječenja bolesnika s bolestima srca i krvnih žila i povećavaju mogućnosti uvođenja novih intervencijskih postupaka u kardiologiji koji se svakodnevno razvijaju i značajno doprinose smanjenju smrtnosti i pobola. 

DNEVNA BOLNICA ZAVODA ZA GASTROENTEROLOGIJU 

S uređenjem prostora Dnevne bolnice s dijagnostičkim blokom značajno su se podigli standardi od prijema, obrade, post-proceduralnog nadzora do otpusta bolesnika, mjere kontrole infekcija i poboljšalo se radno okružje osoblja Zavoda. Također se stvaraju uvjeti za unaprjeđenje nastave i drugih vidova edukacije te provođenje znanstvenih istraživanja u cilju poboljšanja razumijevanja nastanka i razvitka bolesti probavnog sustava te poboljšanja dijagnostičkih i terapijskih pristupa ovim bolestima. 

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu dio je Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kojem se izvode najsloženije dijagnostičke i terapijske procedure za bolesti probavnog sustava. Između ostalog, prvi je uveo metode neinvazivne dijagnostike i metodu invazivnog mjerenja portalnog tlaka, a liječi i najkompleksnije oblike bolesti crijeva. 

Važno je naglasiti da je Zavod za gastroenterologiju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava i za interdisciplinarni ultrazvuk u medicini, a u Zavodu se godišnje obradi oko 32.000 bolesnika (ambulantni i stacionar) iz Hrvatske i susjednih zemalja. 

Ujedno Zavod je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje se pored edukacije studenata obavlja specijalističko usavršavanje iz gastroenterologije mladih liječnika iz cijele Hrvatske te edukacija iz pojedinih visoko specijaliziranih dijagnostičkih i terapijskih metoda i za stručnjake iz susjednih zemalja (BiH i Slovenija). 

ZAVOD JEDNODNEVNE KIRURGIJE 

Zavod za jednodnevnu kirurgiju oformljen je i započeo je s radom 2014. godine, a djeluje po suvremenim smjernicama koje propisuje Međunarodno udruženje za jednodnevnu kirurgiju (IAAS). 

Tijekom pet godina povećan je broj procedura za oko 60 % te on u 2019. godini iznosi oko 2.900 zahvata. 

Sam rad Zavoda organiziran je na način da u njemu sudjeluje više kirurških djelatnosti (od abdominalne i vaskularne kirurgije, oftalmologije i ostalih kirurgija) te Klinika za anesteziju i Klinika za radiologiju putem dnevne bolnice. 

Cjelokupni radni proces do sada se odvijao u dvije operacijske dvorane, oftalmološkoj i dvorani za kirurške djelatnosti. 

Otvaranjem nove sale i pratećih sadržaja otvara se prostor za kvantitativno i kvalitativno unaprjeđenje rada Zavoda za jednodnevnu kirurgiju.

Ordinacija.hr

 Prati nas na Viber Public Chatu!