Novosti

Međunarodni je dan djece!

Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima! To je tek jedan od ciljeva obilježavanja Međunarodnog dana djece koji se poklapa s 21. rođendanom UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

kMeđunarodni dan djece je proglasila Opća skupština UN-a i to davne 1954. godine. Spomenuta je organizacija preporučila svim državama članicama da utvrde, ali i same odrede dan i način prikladan za obilježavanje Međunarodni dana djece.

Vijeće za djecu RH donijelo je odlučilo kako se obilježavanje Međunarodnog dana djece u našoj zemlji održavati prvog ponedjeljka u mjesecu listopadu.

Zadaća Vijeća za djecu trajno je praćenje ostvarivanja Nacionalnog programa djelovanja za djecu u RH te koordiniranje i usklađivanje rada državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju planiranih mjera i aktivnosti.

U ostvarivanju svoje zadaće, Vijeće osobito:

  1. prati primjenu Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu djece te promiče prava djeteta;
  2. raspravlja o nacrtima zakona i drugih propisa u svezi s ostvarivanjem prava djeteta, predlaže Vladi i odgovarajućim ministarstvima promjene zakona i drugih propisa te izradu novih propisa iz područja koja se odnose na zaštitu djece;
  3. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na djecu i predlaže Vladi mjere za unapređivanje rada u tijelima koja u svojoj nadležnosti imaju poslove u svezi zaštite djece i ostvarivanja njihovih prava;
  4. kpredlaže Vladi i drugim ovlaštenim tijelima financiranje iz državnoga proračuna i drugih izvora pojedinih programa, značajnih za djecu;
  5. prati provođenje nacionalnih programa za djecu u drugim državama;
  6. koordinira i usklađuje rad povjerenstava i drugih stručnih tijela u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje ciljeva predviđenih u Nacionalnom programu.

Konvencija o pravima djeteta je dostupna na:
/www.poliklinika-djeca.hr/

Dječja prava temelj su izgradnje naprednog društva. Svijet mira je svijet u kojem djeca postaju prijatelji, u kojem uče i odrastaju u zajedništvu, igraju se i vesele.

U različitim dijelovima svijeta djecu omalovažavaju, iskorištavaju kao radnu snagu, tjeraju na sudjelovanje u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl. Vlade i organizacije za skrb djece imaju velik i težak zadatak osigurati svoj djeci na svijetu život dostojan djeteta, život u kome će se poštovati osnovna dječja prava, život u kojem će djeca biti samo djeca.

Više informacija o ovoj temi potražite na:
 
http://www.unicef.hr/ 
http://www.hrabritelefon.hr 
http://www.mobms.hr 
http://www.unicef.org 
http://www.poliklinika-djeca.hr

 

Izvor: Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo