Novosti

Ministarstvo planira unaprijediti palijativnu skrb

Cilj je u razdoblju od 2014. do 2016. godine osigurati najbolju moguću zdravstvenu skrb oboljelima od neizlječivih bolesti te pomoći njihovim obiteljima.

Ministarstvo zdravlja donijelo je Strateški plan razvoja palijativne skrbi 2014.-2016. kojemu je cilj osigurati najbolju moguću zdravstvenu skrb oboljelima od neizlječivih bolesti te pomoći njihovim obiteljima.

Od preko 50 tisuća osoba koje svake godine umru u Hrvatskoj, palijativnu skrb dobije tek nekoliko stotina, a potrebe su daleko veće od kapaciteta, stoji na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja. Procjenjuje se da palijativnu skrb treba najmanje 20 posto pacijenata oboljelih od tumora i pet posto neonkoloških pacijenata, u posljednjih godinu dana života.

Strateškim planom predviđeno je da se do 2016. godine broj palijativnih kreveta poveća sa sadašnjih 142 na 300 te da se na taj način zbrine 50 posto neizlječivih bolesnika. Za 100 posto povećat će se broj bolničkih timova za palijativnu skrb. Planira se edukacija 1500 zdravstvenih djelatnika te povećanje broja volontera sa sadašnjih 50 na 500.

Istraživanja pokazuju da samo deset posto ljudi u razvijenim zemljama želi umrijeti u bolnici ili domu za starije i nemoćne osobe, a ipak ih 80 posto umire u nekoj od ustanova. Početkom 20. stoljeća bilo je sasvim obratno jer je samo 20 posto ljudi umiralo je u ustanovama.

Strateški plan razvoja palijativne skrbi 2014.-2016. predviđa uvođenje novog organizacijskog modela u kojem će ključnu ulogu imati županijski centri za palijativnu skrb. Oni će koordinirati i povezivati rad svih koji sudjeluju u skrbi za neizlječivo oboljele bez obzira na to jesu li smješteni u ustanovi ili im se skrb pruža u njihovu domu.

Na razini svake županije bit će organiziran stacionarni smještaj s određenim brojem kreveta, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ambulanta, specijalistički i mobilni tim za palijativnu skrb, savjetovalište te posudionica pomagala.

Prema planu, koji je izradilo Povjerenstvo Ministarstva zdravlja, do 2016. godine u općim i kliničkim bolnicama trebalo bi biti 175 palijativnih kreveta, a u specijalnim bolnicama 85. Preostalih 85 kreveta bilo bi, prema potrebi, raspoređeno na dječjim, psihijatrijskim odjelima, zdravstvenim ustanovama na primarnoj razini, zatvorskim bolnicama itd.

Usluge palijativne skrbi bit će dostupne sedam dana u tjednu, a o pacijentu će skrbiti posebno educirani palijativni timovi liječnika, patronažnih sestara, psihologa, fizioterapeuta, volontera i dr.

Ordinacija.hr

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo