Novosti

Nacionalni je dan osoba s cerebralnom paralizom!

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom od koje, prema procjenama, u Hrvatskoj boluje oko 3 posto stanovništva, ili oko 130.000 osoba obilježava se 05. svibnja.

Problemi osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i osoba koje o njima skrbe, uza sva dugogodišnja nastojanja Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i udruga članica, u široj javnosti, ali i među onima od kojih se to očekuje, još uvijek nisu dovoljno poznati i prepoznati.

Neophodno je građane više senzibilizirati za probleme s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom kako bi se poboljšala njihova kvaliteta života.

U borbi za svoja prava, osobe s cerebralnom paralizom i njihove obitelji moraju zahtijevati bezuvjetnu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Akcijskog plana Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. do 2015. i Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.–2015. godine.

jDruštvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom – CeDePe Zagreb tradicionalno obilježava Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom 5. svibnja 2012., a ujedno obilježava i 35 godina rada Udruge. Ujedno se ove godine obilježava i 10 godina rada Boćarskog kluba cerenralno paraliziranih osoba Zagreb.

Što je cerebralna paraliza?

Cerebralna paraliza je stanje koje nastaje nakon oštećenja mozga kod novorođenčeta. Oštećenje nastaje prije, za vrijeme ili nakon porođaja. Oštećenje može biti različitog intenziteta i na različitim lokacijama u mozgu, a ovisno o lokaciji javljaju se i simptomi. Naime, ako je zahvaćen dio frontalnog korteksa koji je zadužen za funkciju ruke, doći će do pareze ruke. Naziv cerebralna paraliza dolazi od latinske riječi cerebrum, što znači mozak, a paraliza ukazuje na nemogućnost obavljanja normalnih kretnji. Cerebralna paraliza je raznolika – opisuje se kao grupa poremećaja pokreta i položaja uzrokovana ranim oštećenjem mozga, no često je prate intelektualne teškoće, problemi s vidom, sluhom, govorom, učenjem i druge.

Smatra se da osobe s cerebralnom paralizom čine od 10 do 12 posto ukupnog broja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Za osobe s cerebralnom paralizom najvažnije je da budu aktivno uključene u život, da pohađaju školu s vršnjacima jer će im to, uz svakodnevni terapeutski rad, omogućiti da imaju svoje mjesto u društvu.

 

Izvor: Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo