Novosti

Svakog tjedna na europskom tržištu pronađu se dvije nove vrste droga

Glavna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama, kao izraz svoje odlučnosti u jačanju djelovanja i suradnje, a u cilju postizanja međunarodnog društva bez droga.

Aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan imaju za cilj dodatno osvijestiti građane, posebno mlade o mogućnostima sudjelovanja u društvu i time u samoj prevenciji te kroz brošure i informativne materijale svim zainteresiranima približiti institucionalni i izvaninstitucionalni model borbe protiv bolesti ovisnosti. Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) provodi globalnu kampanju za podizanje svijesti o velikom izazovu koji ilegalne droge predstavljaju za društvo u cjelini, a osobito za mlade. Cilj kampanje je mobilizirati podršku i potaknuti ljude da provode aktivnosti usmjerene suzbijanju zlouporabe droga.

Europsko izvješće o drogama 2015. U Hrvatskom saboru 11. lipnja ove godine predstavljeno je „Europsko izvješće o drogama 2015.“ (podaci za 2013.) Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Radi se o najvažnijoj godišnjoj publikaciji ove europske agencije koja donosi najnovije podatke i komentare o stanju problema droga u 28 zemalja članica Europske Unije, Norveškoj i Turskoj. Poseban naglasak stavljen je na usporedbu stanja i najnovijih trendova zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju. Izražena je zabrinutost zbog tempa pojavljivanja novih psihoaktivnih tvari na području EU, samo prošle godine zabilježena je 101 nova droga. Najvažnija poruka ovogodišnje analize stanja droga u Europi je da postoji potreba za kontinuiranim pomnim praćenjem problema povezanih s već poznatim drogama i obrascima njihove uporabe, ali se u isto vrijeme trebaju razvijati i odgovori na nove prijetnje i izazove. Jedan od načina na koji se to može postići je jačanje suradnje među zemljama članicama EU, u svrhu postizanja maksimalnog učinka kroz razmjenu iskustava, zajednički rad i bolju koordinacije njihovih akcija. Politički okvir za takvo djelovanje osigurava EU strategija za droge i prateći akcijski planovi.

Korištenje droga u Europi

Podaci Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kažu da je Europa važno tržište za droge, ne samo da ima domaću proizvodnju droga, već uvozi drogu nezakonito iz drugih zemalja. Svakog tjedna na europskom tržištu pronađu se dvije nove vrste droga. U EU Sustav ranog upozoravanja prijavljena je tijekom 2014. godine sveukupno 101 nova tvar (porast s 81 tvari u 2013.), a nadzire se ukupno više od 450 tvari, više od polovice otkrivene su samo u posljednje tri godine.

  • Kanabis je i dalje najčešće konzumirana ilegalna droga u Europi; oko 19,3 milijuna odraslih osoba, odnosno 23,3% osoba starosti od 16 do 64 godine navode da su je konzumirali u protekloj godini, a od toga je 14,6 milijuna maloljetnika i mlađih odraslih osoba (15 do 34 godina starosti). Procjenjuje se da ga oko 1% svih odraslih osoba koristi svakodnevno ili gotovo svakodnevno. U 2013. godini zabilježeno je 671.000 zapljena u EU-u. Na kanabis otpada najveći broj prekršaja povezanih uz droge.
  • Korištenje heroina i drugih opioida relativno je rijetko i smanjuje se – smatra se da trenutno u EU živi oko 1,3 milijuna korisnika. Međutim, broj tih korisnika je velik kad se gleda smrtnost i trošak liječenja. U 2013. godini 175.000 korisnika tražilo je pomoć – što je polovica manje korisnika nego ranijih godina koji su u prosjeku pet godina stariji.
  • Kokain je i dalje najčešće upotrebljavan ilegalni stimulans u Europi. 4,6% ispitanih priznalo je da je koristilo kokain makar jednom. U 2013. godini zabilježeno je oko 78.000 zapljena – ukupno 63 tone te droge na EU tržištu.
  • Nakon određenog razdoblja u kojem su tablete prodavane kao ecstasy među korisnicima bile na glasu kao proizvodi loše kvalitete, sada je MDMA visoke čistoće u prahu i tabletama sve dostupniji.

Savjet ili pomoć potražite u našoj Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Maloljetnici i mlađi punoljetnici (do 25 godina) mogu se javiti u Savjetovalište za mlade, Remetinečki gaj 14, Zagreb na broj telefona 01 383 00 88. Stariji od 25 godina mogu se javiti u Odjel za prevenciju ovisnosti, Mirogojska 11, Zagreb na broj telefona 01 383 00 66.            

Autor teksta: Marija Škes, mag. educ. reh., voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života, Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo

Ordinacija.hr

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo