Pozitronska emisijska tomografija u Poliklinici Medikol

medikol

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT) je najosjetljivija molekularna slikovna metoda današnjice kojom se pomoću intravenskih primijenjenih pozitronskih emitera mogu prikazati različite metaboličke stanične funkcije te je standardna metoda u praćenju bolesnika s različitim tumorima.

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT)

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT) je metoda kojom se pomoću radiofarmaka prikazuje funkcionalno stanje tkiva i organa, odnosno metabolička aktivnost stanica. To je najosjetljivija molekularna slikovna metoda današnjice te je standardna metoda u praćenju bolesnika s različitim tumorima. PET/CT je osobito koristan za lokalizaciju tumora, procjenu učinka provedene terapije, uznapredovalosti bolesti, detekciju lokalnog recidiva i udaljenih metastaza, a u novije vrijeme ova dijagnostika ima sve veći značaj u preciznijem planiranju radioterapije.

U rutinskoj dijagnostici glavnina PET/CT pretraga s 18F-FDG se radi u onkoloških bolesnika, a osim u onkologiji 18F-FDG primjenjuje se i u kardiologiji (za dijagnostiku ishemijske bolesti srca) i neurologiji (epilepsije, demencije).

Osim PET/CT s FDG-om, moguće je obaviti i snimanje s drugim radiofarmacima specifičnim za neke druge tumore, kao npr. PET/CT s F-Kolinom (FCH) u bolesnika s karcinomom prostate.

Način zakazivanja dijagnostičkog postupka

Nakon što liječnik specijalist procijeni kliničku opravdanost PET/CT dijagnostičkog postupka, pri naručivanju je potrebno navesti određene kliničke podatke kako bi se mogao izvršiti potreban dijagnostički protokol i pravilno interpretirati nalaz:

  • uputna dijagnoza,
  • kliničko pitanje na koje se očekuje odgovor od PET/CT pretrage,
  • protokol snimanja (PET/"low-dose" CT ili PET/"low-dose" CT s dodatnim dijagnostičkim CT-om),
  • prethodno učinjeni dijagnostički postupci (CT, MR ili PET snimanja),
  • provedeni terapijski postupci,
  • ostale bolesti radi kojih se liječi bolesnik (posebice šećerna bolest).

Klinički podaci o bolesniku važni su za točnu interpretaciju nalaza, a s time i za reduciranje broja potencijalno lažno pozitivnih ili lažno negativnih nalaza.

Poliklinika Medikol je ugovorna ustanova HZZO-a za PET/CT dijagnostiku, a prema indikacijama i sukladno općim uvjetima korištenja PET/CT pretrage koje je odobrilo Povjerenstvo za PET/CT Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

PET/CT centar Poliklinike Medikol u Zagrebu prvi je centar za dijagnostiku tumorskih bolesti te vrste u Hrvatskoj, koji je započeo s radom 19. studenog 2007. godine. Osim u Zagrebu PET/CT centri Poliklinike Medikol nalaze se u Splitu, Rijeci i Osijeku.

Svoje termin za pregled možete rezervirati na brojeve telefona:

Zagreb +385 1 6396 444
Split +385 21 685 999
Rijeka +385 51 688 030
Osijek +385 31 638 444

Ordinacija.hr

 Prati nas na Viber Public Chatu!