Skeniranje kalcija poboljšava rizik predviđanja srčanog udara

srce-udar-srcani-medicina-puls

Dodavanje testa kompjuterske tomografije kako bi se izmjerila razina kalcija u koronarnim arterijama, popravlja predviđanje rizika od budućih srčanih bolesti, pokazala je nova studija. No, još se ne zna je li nova metoda, zbog izloženosti radijaciji, vrijedna novca i rizika.

Srcani udar"Ovakvi rezultati daju ohrabrenje za dodatna testiranja, no  ne bi nas trebala uvjeriti da se taj test treba obavljati rutinski", kaže doktor Philip Greenland, profesor preventivne medicine na Northwestern University Feinberg School of Medicine, i član znanstvenog tima koji je proveo studiju.

Kompjuterska tomografija koristi rentgenske zrake kako bi se dobile detaljne slike strukture srca. Njegova korisnost u dijagnosticiranju srčanih bolesti predmet je kontroverze, jer izloženost rentgenskim zrakama pojačava rizik od kancerogenih bolesti.

Studija je uključila oko 6,000 zdravih Amerikanaca. Stručnjaci su htjeli ustanoviti može li ova tehnika popraviti preciznost predviđanja postojećih srčanih rizičnih faktora, poput visokog tlaka, kolesterola i pretilosti.

Istraživanje je počelo u lipnju 2000. godine, te je trajalo do svibnja 2008. Korištena su dva modela. Prvi kako bi se predvidio petogodišnji rizik srčanog udara, oživljavanje srca nakon udara i smrti od koronarnih bolesti; dakle tradicionalnih rizičnih faktora, A drugi je prilikom predviđanja rizičnih faktora uključio mjerenje razine kalicja u koronarnim arterijama.

SrceTijekom 5.8 godina, ispitanici su imali 209 koronarnih srčanih tegoba i 122 teža srčana oboljenja, odnosno srčana udara i zatajenja srca nakon kojih je uslijedilo oživljavanje.  

Drugi model, koji je koristio uobičajene rizične faktore u kombinaciji sa mjerenjem razine kalcija, predvidio je dodatnih 23 posto ispitanika koji su u budućnosti imali štetna kardiovaskularna oboljenja. Također, 13 posto ispitanika koje je metoda klasificirala kao nisko rizične, nisu imali štetne srčane tegobe.  

Znači li ovaj napredak u predviđanju rizika od srčanih oboljenja razliku po pitanju spašavanja života i smanjivanja nepotrebnih tretmana liječenja? "Nismo se usredotočili na taj aspekt," izjavio je Greenland. "Ono što možemo potvrditi, jest činjenica kako je dodatno testiranje poboljšalo predikciju oboljenja. No, potreba su drugačija istraživanja kako bismo ustanovili može li utjecati na rezultate kliničkih liječenja", zaključuje.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of the American Medical Association.

D. Š.

 Prati nas na Viber Public Chatu!