Zdravlje

Zdravlje

Sužene periferne arterije povezane s bolesti srca

Svaki peti pacijent, koji boluje od suženih ili blokiranih arterija, također boluje od značajne, ali klinički slabo zamjetne, koronarne bolesti arterija. Pokazali su to rezultati randomizirane kontrolirane kliničke studije, prezentirani na godišnjem sastanku Radiološkog društva Sjeverne Amerike.

Bolest perifernih arterija (BPA) javlja se pojavom plaka, kombinacije masti, kolesterola i ostalih supstanci, koji u arterijama ograničava protok kisikom-bogate krvi. BPA obično zahvaća arterije koje donose krv u noge, uzrokujući lošu cirkulaciju, neugodu i bol. Prema Američkom udruženju za srce, više od osam milijuna Amerikanaca boluje od te bolesti.

Prema njihovu Nacionalnom institutu za srce, pluća i krv, koronarna bolest arterija najčešći je tip bolesti srca i glavni uzrok smrti u SAD-u.

Krv“Za pacijente oboljele od BPA, uključujući one koji ne osjećaju nikakve simptome bolesti srca, poznato je da su pod visokim rizikom za pojavu kardiovaskularnih ispada poput srčanog ili moždanog udara”, izjavio je prof. dr. Rozemarijn Vliegenthart, radiolog sa Sveučilišnog
medicinskog centra Groningen u Nizozemskoj. “Svrha našeg istraživanja bila je otkriti utječe li neinvazivno snimanje srčane aktivnosti s posljedičnim liječenjem BPA na snižavanje broja srčanih ispada, u usporedbi sa standardnim načinom liječenja”, dodao je.

U kliničkom je pokusu skupina od ukupno 231 pacijenta s perifernom bolesti arterija podijeljena u dvije grupe: jednu u kojoj je 108 pacijenata bilo medicinski tretirano na standardni način – promjenom načina života i uporabom lijekova – te u grupu u kojoj je 115 pacijenata, uz standardno liječenje, podvrgnuto snimanju srca.

“Novim tehnikama neinvazivnog snimanja srčane aktivnosti, asimptomatska koronarna ateroskleroza može se rano otkriti i liječiti“, naglasio je dr. Rozemarijn Vliegenthart.

U grupi od 115 pacijenata, CT je otkrio barem jednu značajno suženu koronarnu arteriju u 46 posto pacijenata. Među njima, 22 pacijenta imalo je značajno suženje lijeve glavne koronarne arterije ili njenog ekvivalenta te su bili upućeni na liječenje. Od tih je pacijenata osmorici ugrađena premosnica, a trojici koronarna angiografija s postavljanjem stenta. Preostali su pacijenti bili liječeni medikamentozno.

Ukupno je 21posto pacijenata, od 115 kojima je snimano srce, imalo asimptomatsku ali signifikantnu koronarnu bolest arterija koja je zahtijevala dodatno liječenje.

“U pacijenata s BPA koji nisu pokazivali simptome bolesti srca, otkrili smo iznenađujuće visoku stopu bolesti koronarnih arterija”, kaže dr. Proenca i zaključuje kako rezultati ovog istraživanja naglašavaju nužnost dodatne medicinske obrade u takvih pacijenata.

Branimir Gnjatović

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo