Kako pušenje u trudnoći utječe na potomke?

Trudnica, alkohol, cigareta

Slab fetalni razvoj, izloženost majci koja puši ili slab rast u djetinjstvu povezani su s kasnijim opadanjem broja spermija.

Sinovi žena koje su pušile u trudnoći češće će imati manji broj spermija, upozorava nova studija. Istraživanje je pokazalo i da muškarci koji puše i uzimaju droge riskiraju probleme s plodnošću.

Tijekom proteklih 20 godina nekoliko je studija potvrdilo da je kvaliteta spermija općenito u opadanju, a najviše se očituje u smanjenom broja spermija kod muškaraca. Problem je pripisan utjecajima okoliša – poput izloženosti toksinima i sklonosti cigaretama. No, nova studija tvrdi da je i izloženost faktorima prije rođenja te u ranim godinama života odgovorna za slabiju kvalitetu spremija u odrasloj dobi.

Studija je ustanovila da su slab fetalni razvoj, izloženost majci koja puši ili slab rast u djetinjstvu povezani s kasnijim opadanjem broja spermija. Studija će biti predstavljena uskoro, na godišnjem sastanku Europskog društva za reprodukciju i embriologiju (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE)  u Londonu, a temeljena je na australskom istraživanju koje je počelo 1989. godine i uključilo 2,900 budućih majki. Djeca su pregledana prije i nakon poroda, a u dobi između 20 i 22 godine sinovi su bili na pregledu testisa. Rezultati su pokazali kako je svaki šesti ispitanik imao rezultate sperme ispod granice normalnoga, koju je odredila Svjetska zdravstvena organizacija, a više od četvrtine ispitanika imalo je spermu koja nije zadovoljavala kriterije WHO-a.

Kada su rezultati uspoređeni s ranijim rezultatima fetalnog razvoja, fetusi koji su se sporije razvijali, imali su veću šansu za kasniji manji broj spermija. I izloženost majkama koje su pušile, također je negativno utjecala na broj spermija.

Kako bi u odraslu dob stupili sa zdravim reproduktivnim sustavom muškarci ne bi trebali biti izloženi majkama koje puše, razvoj fetusa bi trebao biti normalan, te muška djeca tijekom djetinjstva i adolescencije trebaju biti "normalnog" rasta i razvoja – ne pretila niti premršava. Također bi se u odrasloj dobi trebali kloniti droge i cigarete, glavna je poruka studije.

D.Š.

 Prati nas na Viber Public Chatu!