Kronična bol mijenja reakciju mozga na akutnu bol

bol-leda-u-ledima-ozljeda8

Novo istraživanje otkriva zašto stimulans koji ljudsko tijelo u normalnim okolnostima percipira kao nagradu, može u mozgu osobe koja pati od kronične boli biti procesiran potpuno drugačije.

BolStudija  je objavljena u časopisu Neuron, a daje uvid u jasne okidače neuroloških mreža koji su potencijalno sastavni dio patopsihologije kronične boli.

Bol se često opisuje na subjektivnoj razini, no također je karakterizirana bihevioralnim odgovorom koji izaziva. "Iako se puno zna o dijelovima mozga koji šifriraju subjektivna senzorna svojstva izazvana bolnim stimulansima, složeni spojevi uključeni u prevođenje boli u motivirano ponašanje i dalje su nejasni i nedovoljno istraženi," kaže autorica studije, doktorica Vania Apkarian sa sveučilišta Northwestern Feinberg School of Medicine u Chicagu.

Doktorica Apkarian i njeni kolege koristili su funkcionalnu magnetsku rezonancu (fMRI) kako bi usporedili aktivnost mozga u odgovoru na akutnu štetnu termalnu stimulaciju kod zdravih subjekata i pacijenata s kroničnom boli leđa. Stručnjaci su ustanovili kako su receptori za bol i modeli povezane moždane aktivnosti bili gotovo identični kod dvije grupe. Ipak, postojala je jedna značajna razlika u aktivnosti posebnog dijela mozga, nazvanog nukleus akumbens (NAc).

NAc je ranije istraživan zbog uloge u procesu nagrađivanja i motivacije, no nije razjašnjeno kako se uklapa u neuronske mreže koji su u pozadini averzivnih događaja odnosno kronične boli. U novoj studiji stručnjaci su otkrili kako fazna NAc aktivnost na početku bolnih stimulansa predviđa nagradu (olakšanje boli) kod zdrave grupe ispitanika. Kod subjekata s kroničnom boli leđa, NAc aktivnost je bila u uzajamnoj vezi s drugačijim neuronskim mrežama nego kod kontrolne grupe, a fazna aktivnost na kraju stimulansa bila je drugačijeg, suprotnog polariteta nego kod zdravih ispitanika. Studija sugerira kako je akutna bol ublažila kroničnu bol leđa.  

Bol u leđima"Psihofizički dio studije podržava hipotezu kako je NAc signal različit kod dvije grupe i odražava razlike u pojavi akutnih bolnih stimulansa; kod pacijenata s kroničnom boli odražava predviđanje pogoršanja kronične boli leđa, dok kod kontrolne grupe odražava predviđanje olakšanja", objašnjava doktorica Apkarian. "Rezultati studije ukazuju na potencijalan disfunkcionalan asocijativan proces učenja kod pacijenata s kroničnom boli", zaključuje Apkarian.

D. Šorgić

 Prati nas na Viber Public Chatu!