Terapija za rak prostate povezana s propadanjem kostiju

muskarac

Koristeći novu tehnologiju virtualne biopsije kostiju, istraživači su ustanovili kako uobičajena terapija za rak prostate, deprivacija androgena, povezana sa strukturalnim propadanjem kostiju.

Rak prostate najčešća je maligna bolest muškaraca u Europi, a u svijetu je drugi po redu najčešći oblik raka.

Rak prostate treba muška hormone za svoj rast, te se deprivacija androgena koristi kao česta metoda liječenja jer blokira stvaranje ili djelovanje muških spolnih hormona. Sada su australski znanstvenici izašli u javnost s rezultatima istraživanja koja naglašavaju štetne posljedice ovog liječenja za kosti.

"Koristili smo novu tehnologiju koja nam dopušta da procijenimo mikroarhitekturu kostiju. Ustanovili smo kako je deprivacija androgena povezana sa strukturalnim propadanjem čvrstog i spužvastog koštanog tkiva", objasnila je dr. Emma Hamilton sa Sveučilišta u Melbourneu, voditeljica studije.

Ako je gustoća kostiju smanjena, a koštano tkivo propada bržom mjerom nego što se stvara, otvara se mogućnost prijeloma kostiju, najvećeg uzročnika boli u našoj zemlji.

Voditeljica istraživanja ističe kako bi se ova metoda mogla koristiti kao pretraga kojom se predviđaju prijelomi pacijenata, no potrebno je provesti daljnja istraživanja kako bi se identificirale osobe koje su izložene većem riziku prijeloma, ali i kako bi se pronašle najbolje strategije liječenja.

Hamiltonin je tim pratio gotovo 30 muškaraca koji su bolovali od raka prostate i liječeni terapijom deprivacije androgena kroz razdoblje od godine dana. Nekoliko puta su im mjerili razinu hormona i gustoću kostiju, a koristili su trodimenzionalnu kompjutersku tomografiju visoke rezolucije kako bi procijenili mikroarhitekturu kostiju.

Istraživanje je objavljeno u stručnom časopisu Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

K. Horvat

 Prati nas na Viber Public Chatu!