Kronične bolesti - bye, bye!

masaza lica2

Zdravstvena klinika u Clevelandu predstavila je novi wellness program pod nazivom Lifestyle180. Njegovi učinci, tvrde liječnici, mogu poništiti rezultate uobičajenih kroničnih bolesti.

Novim se wellness programom mogu znatno umanjiti ili čak u potpunosti zaustaviti određene kronične bolesti. Radi se o hipertenziji, visokom kolesterolu, dijabetesu, pretilosti, multipli sklerozi i poremećajima metabolizma.

Svaka se Lifestyle180 grupa sastoji od 12 do 16 sudionika. Oni se sastaju dva puta tjedno, na predavanjima u wellness kampu Clevlandove klinike u Ohio-u.

"Mislimo kako Lifestyle180 predstavlja fundamentalnu promjenu u načinu na koji medicina i zdravstvo utječu na zdravlje pacijenata", izjavila je dr. Ricanati.

Program traje šest tjedana, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.
U tim su uključeni vrsni wellness stručnjaci, uključujući nutricioniste, psihologe i yoga instruktore. Njihov je zadatak podučavati sudionike pravilnoj prehrani, vježbanju i upravljanju stresom.

D.Š.

 Prati nas na Viber Public Chatu!