Kombinirana terapija za tuberkulozu i HIV poboljšava preživljavanje

Tablete, doktor

Započinjanje s antiretroviralnom terapijom tijekom liječenja tuberkuloze smanjuje stopu smrtnosti za značajnih 56 posto. Pokazalo je to kliničko istraživanje u kojem je sudjelovalo 642 pacijenata zaraženih HIV-om i tuberkulozom.

kStudija, koja pruža daljnji poticaj za integraciju liječenja tuberkuloze i HIV-a, ostavlja po strani polemike o tome treba li kod ko-inficiranih bolesnika započeti s antiretroviralnom terapijom tijekom ili nakon liječenja tuberkuloze.

Tuberkuloza je najčešća oportunistička bolest (bolest koja se javlja kada je značajno oslabljen imunitet) i najčešći uzrok smrti bolesnika s HIV-om u zemljama u razvoju. Treba reći kako broj pacijenata s ko-infekcijama i dalje brzo raste.

"Iako smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) podržavaju istovremeni tretman dviju bolesti i apelira na agresivnije započinjanje antiretroviralne terapije, liječenje je često odgođeno do završetka terapije tuberkuloze. A sve zbog brige oko potencijalne interakcije lijekova, preklapanja nuspojava i tereta koji bi mogle uzrokovati brojne tablete", rekao je dr. Salim S. Abdool Karim, profesor kliničke epidemiologije sa Sveučilišta Columbia.

Od 642 bolesnika koji su sudjelovali u istraživanju, 429 osoba je bilo na kombinirano integriranoj-terapiji koja je započela antiretroviralnom terapijom tijekom liječenja tuberkuloze. Druga sekvencijalno-terapijska grupa pacijenata (njih 213) je započela s antiretroviralnom terapijom tek nakon završenog liječenja tuberkuloze.

Svi bolesnici su primili standardnu terapiju protiv tuberkuloze i jednom dnevno antiretroviralnu terapiju.

k"Naša otkrića pružaju uvjerljiv dokaz o koristisnosti počinjanja antiretroviralne terapije tijekom terapije tuberkuloze u bolesnika zaraženih i HIV-om. Osim toga, naše otkriće ide u prilog preporukama Svjetske zdravstvene organizacije za integraciju skrbi i liječenja pacijenata s tuberkulozom i HIV-om", ističe dr. Karim.

Rezultati istraživanja su objavljeni u najnovijem izdanju The New England Journal of Medicine.


K. R.

 Prati nas na Viber Public Chatu!