Što uzrokuje karcinom pluća?

Pusenje, cigarete

Karcinom bronha, izvan svake sumnje, povezan je s pušenjem duhana. Do 90 posto slučajeva karcinoma bronha u muškaraca, a do 80 posto slučajeva istog karcinoma u žena, javlja se upravo u pušača.

Čimbenici koji povisuju učestalost karcinoma u pušača uključuju početak pušenja u ranoj dobi te visoki broj dnevno popušenih cigareta.

Slika plućaU takvih se osoba češće javljaju kancerogene promjene u stanicama, nakon višegodišnjeg zagađenja dišnih puteva karcinogenima koji, uz razne organske supstance, mogu sadržavati i anorganske poput arsena i nikla. Spomenute se promjene događaju kao rezultat prodiranja karcinogena do DNA stanica stijenke bronha. Kao posljedica, uređeni sustav stanica pretvara se u tumorsku nakupinu nekontroliranog rasta na jednom ili nekoliko mjesta unutar stijenke bronha.

Mjere poput uporabe cigareta s filtrom i odbacivanja napola popušene cigarete, mogle bi pomoći u sprječavanju ranog nastupa karcinoma bronha, ali nisu protektivnog karaktera. Uporaba lula i nastavaka na cigaretama pokazuju nižu učestalost karcinoma bronha, no s druge strane, povećavaju učestalost karcinoma usne, ždrijela i jednjaka.

Opasnost od pasivnog pušenja, kao uzroka karcinoma bronha, dobro je utvrđena u istraživanjima pušača i njihovih nepušačkih supružnika, a također i u nepušača izloženih pasivnom pušenju. Udisanjem izdahnutog dima, pasivni pušači udišu izrazito visoke koncentracije karcinogena, no u njih je učestalost karcinoma bronha ipak niža nego u pušača.

PlućaKod pušača koji su rijetko konzumirali duhan, a odlučili su prestati pušiti, sklonost razvoju karcinoma bronha pada na istu razinu koja postoji u nepušača, deset godina nakon odluke o apstinenciji. U pušača koji su često konzumirali duhan, ta je vjerojatnost samo za dva i pol puta manja od one koja inače postoji u pušača.

Moćan inicijator karcinoma bronha je i izloženost prašini te industrijskim plinovima. Azbest je jedan od sastojaka s popisa opasnih inhaliranih supstanci koji, osim azbestoze, može uzrokovati mezoteliom (karcinom plućne pleure) te bronhalni karcinom. Iako izloženost azbestu uzrokuje mezoteliom i u nepušača, karcinom bronha gotovo se nikad ne pojavljuje u rudara azbesta koji nisu pušači. U pušača izloženih azbestu, rizik za razvoj karcinoma bronha devet je puta veći u nepušača izloženih azbestu, a 92 puta veći nego u nepušača koji nisu izloženi azbestu.

Pojava karcinoma bronha u rudarskoj industriji također je povezana s podzemnom radioaktivnošću, a slijedom toga i s radioaktivnom prašinom iz ruda urana, fluorita i željeza. Utvrđena je snažna povezanost aditivnog efekta pušenja duhana i pojave karcinoma bronha kod radnika izloženih spomenutim rudama. Također je dokazana karcinogenost i ostalih industrijskih supstanci poput nikla, soli kroma i arsena, korištenih u metalurškoj i kemijskoj industriji.

CigareteGenetska sklonost razvoju karcinoma bronha, usprkos tomu što ju je teško kvantificirati, nesumnjivo će doprinijeti nastupu bolesti u manjeg broja osoba koje imaju obiteljsku sklonost karcinogenezi.

Zagađenje zraka, usprkos nedvojbenoj povezanosti s pojavom kronične opstruktivne bolesti pluća te pogoršanja astme, nije dokazano kao siguran čimbenik u nastupu karcinoma bronha.


Branimir Gnjatović

 Prati nas na Viber Public Chatu!