Kolumnisti i blogeri

Savjeti, mišljenja i osvrti naših autora

Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh.

Kolumna

Piše kolumnu: Koja je tvoja definicija hrane?!

Postavite pitanje

O autoru

Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh. rođena je 30. siječnja1984. godine u Zadru gdje je završila osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Godine 2008. diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od veljače 2009. godine radi u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Refernetnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu te je jedini pedijatrijski klinički dijetetičar/nutricionist u Republici Hrvatskoj. Stručno usavršavanje iz područja dječje kliničke dijetetike završila je u Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital u Muenchenu, Njemačkoj te u Birmingham's Children Hospital, Birmingham, Velikoj Britaniji. Aktivni je sudionik Leonardo Da Vinci programa Life Long Learning Društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) te je prvi klinički dijetetičar s Europskom diplomom kliničkog dijetetičara i titulom Master of Clinical Nutrition Science.

U ovom trenutku Tena je student postdiplomskog studija Nutricionizma na PBF-u. Izvođač je trogodišnjeg projekta Utjecaj nutritivnog statusa na pojavnost nozokomijalnih infekcija u pedijatrijskoj populaciji te projekta Unapređenje kliničke prehrane u Klinici za dječje bolest Zagreb unutar kojeg je pokrenut program stručnog usavršavanja bolničkog osoblja te međunarodne studije ESPEN-a pod nazivom Pothranjenost: učestalost i učinci kod hospitalizirane djece u Europi. Voditelj je i izvođač projekta NutritionDay u Klinici za dječje Bolesti koji se provodi svake godine.

Tena Niseteo stručni je suradnik na Medicinskom fakultetu u sklopu kolegija Klinička prehrana te Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u sklopu kolegija Dijetoterapija. Članica je Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (HDPBN), Britanskog dijetetičkog društva (BDA), Europskog društva za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu  (ESPGHAN) u kojemu je ujedno i član upravnog vijeća Allied Health Professional te Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) u kojima aktivno sudjeluje u istraživanjima i predavanjima. Suvlasnica je tvrtke Definicija hrane d.o.o. u čijem je vlasništvu i prva internetska nutricionistička enciklopedija www.definicijahrane.hr.

Trenutno područje istraživanja su nutritivni status pedijatrijskih bolesnika, uhranjenost djece te prevencija pothranjenosti i pretilosti u djece.

Tekstovi autora

12