Zdravlje

Zdravlje

Zagreb ima 10 000 oboljelih od Alzheimera! Sada im je dostupan popodnevni boravak i potreban prijevoz

Grad Zagreb u suradnji s partnerima pokrenuo je projekt Svi za pamćenje (SPAM), kojim se nastoji pružiti podrška oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije na području grada Zagreba i to kroz uspostavu organiziranog popodnevnog boravka za oboljele u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, radnim danom od 16 do 20 sati i subotom od 7 do 15 sati.

O tome što sve morate znati o ovom projektu te kakvo značenje ima za sve koji brinu o oboljelima, razgovarali smo s voditeljicom projekta Mirelom Šentijom Knežević, prof. log., univ. spec. admin. urb.

Koji su glavni ciljevi projekta Svi za pamćenje?

Projektom „Svi za pamćenje“ nastoji se pružiti podrška oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije pružanjem dviju novih socijalnih usluga na području Grada Zagreba, i to uspostave popodnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, radnim danom i subotom, kao i uspostave mobilnog tima za prijevoz do boravka i podršku u svakodnevnim aktivnostima. U tu svrhu u okviru ovoga Projekta zaposleno je stručno osoblje te je kupljeno vozilo za prijevoz korisnika. U okviru Projekta provodit će se i edukacije za njegovatelje. Dnevni boravak nalazi se u izdvojenom namjenskom objektu Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“.

Vrijednost ovog projekta je 1.421.954,69 kuna, koje u potpunosti financira EU, traje do rujna 2022. godine, a bit će obuhvaćeno ukupno 300 korisnika oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Cilj Projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i njihovim obiteljima.

Kakve su statistike za Zagreb vezano za Alzheimerovu bolest i druge oblike demencije?

Procjenjuje se da u svijetu ima oko 47 milijuna osoba oboljelih od demencije, a svake godine javi se gotovo 10 milijuna novih slučajeva oboljelih. Procjene za Republiku Hrvatsku govore da ima oko 86.000 oboljelih, a svake godine od Alzheimerove bolesti oboli 3000 osoba. Prema dostupnim podacima (Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest) procjenjuje se da u Gradu Zagrebu od AB boluje oko 10 000 osoba.

Važan indikator starenja jest udio stanovnika starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu, koji je u Republici Hrvatskoj godine 2011. iznosio 17,7% (EU – 17,5%), a očekuje se da bi 2050. godine u Hrvatskoj moglo biti 26,2% ljudi starijih od 65 godina. S obzirom na podatke o incidenciji AB-a, prema kojima 5% osoba starijih od 65 godina ima demenciju, 10% starijih od 75 godina, a nakon 85. godine života, barem je 40 do 50% populacije u početnom stadiju AB a, očekuje se znatan porast broja bolesnika s AB-om.“

U Hrvatskoj ne postoji registar oboljelih, što otežava točniju procjenu raširenosti demencije u populaciji. Na nacionalnoj razini nemamo razrađene zajedničke strategije i akcijske planove za borbu protiv AB i drugih demencija.

10 simptoma koji ukazuju na početak Alzheimerove bolesti – jedan je posebno vidljiv

S kojim se najvećim problemima susreću oboljeli i njihove obitelji s obzirom na pandemiju koronavirusa?

Praktičan pristup Alzheimerovoj bolesti počinje njenim kliničkim prepoznavanjem i ranim dijagnosticiranjem, pravovremenim i kontinuiranim liječenjem, osiguravanjem kvalitetne zdravstvene i socijalne skrbi. Obzirom na pandemiju možemo reći da se zbog svojevremene obustave pojedinih zdravstenih programa na primarnoj i bolničkoj razini prolongira rana dijagnostika i liječenje, a cilj pravovremenog liječenja je zaustaviti ili usporiti napredovanje bolesti jer gubitak neovisnosti, inicijative i sudjelovanja u društvenim aktivnostima smanjuje znatno kvalitetu života oboljelog i njegove obitelji. Također prema informacijama koje imamo na terenu djelatnici (medicinske sestre, patronažna služba, fizioterapeuti, radni terapeuti) se u radu često sreću s pacijentima oboljelima od raznih oblika demencija, predlažu kontinuiranu edukaciju djelatnika kako bi u svakodnevnom radu i sami educirali i savjetovali korisnike usluga i njihove obitelji. Djelatnike je potrebno educirati o bolesti te načinu na koji će pružiti podršku pacijentima i članovima obitelji koji su uglavnom medicinski needucirani i nepripremljeni za tijek bolesti. Budući da ih članovi obitelji pacijenata s demencijama često traže preporuku ustanova za privremenu boravak te za preporuku certificiranih njegovatelja koji bi se za njihovog odsustva mogli skrbiti o osobi oboljeloj od demencija. 

Zašto je Projekt bitan za oboljele i njihove obitelji i kako im pomaže?

U Republici Hrvatskoj (RH) se za oko 86.000 osoba s Alzheimerovom bolesti (AB) i demencijama brine više od 200.000 osoba, najčešće članova obitelji, što često prelazi sve njihove kapacitete. Projekt „Svi za pamćenje (SPAM)“ odgovara na navedene potrebe te predviđa aktivnosti usmjerene na ove ciljne skupine:

  • osobe oboljele od AB ili drugih demencija
  • članove obitelji oboljelih i
  • stručnjake koji rade s oboljelima i njihovim obiteljima.

Projekt doprinosi promicanjem pomirenja poslovnog i obiteljskog života kroz razvoj dvije nove socijalne usluge na području Grada Zagreba:

  1. uspostave popodnevnog boravka za oboljele od AB i drugih demencija, svakog radnog dana od 16:00-20:00 i subotom od 7:00-15:00,
  2. vezane usluge prijevoza u boravak i mobilnog tima.

Boravak se uspostavio pri Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ (PBSVI), u izdvojenoj zgradi s vrtom i zasebnim prilazom za vozila. Prostor je u cijelosti prilagođen za boravak oboljelih od demencija. U boravku je u okviru projekta novozaposleno stručno osoblje s iskustvom rada s oboljelima od demencija, i isto je angažirano putem ugovora o pružanju usluga.

U boravku u radu s oboljelima stručno osoblje provodit će Multi-Aspektirani okupacijski Program za AB (MAPA) koji uz sam boravak predstavlja uslugu nadstandarda u zbrinjavanju osoba s AB.

Svrha Programa (MAPA) je primjena multi-aspektiranog rehabilitacijskog postupka na oboljele, koji bi se uključili u individualno prilagođeni program s ciljem održanja inicijalne kognitivne i komunikacijske sposobnosti, smanjenja pojava depresivnih stanja, održavanja kapaciteta za socijalne kontakte te održanja i poboljšanja percepcije kvalitete života oboljelih.

U okviru boravka s oboljelima provodit će se i vježbe fizičkih sposobnosti, stimulacija govora, pamćenja i mišljenja, društvene igre, ples i kreativne radionice, aromaterapija i uvođenje tehnika prilagodbe na psiho-fizičko stanje. Provodit će se i aktivnosti pružanja podrške obiteljima oboljelih u obliku obiteljske terapije i savjetovanja kako pristupiti i nositi se s AB, savjeta za nove rutine oboljelog i obitelji, poboljšanje komunikacije s oboljelima, prilagodbu stambenog prostora, podsjetnike i drugo. Nabavljeno je vozilo za prijevoz korisnika u boravak, dok će mobilni tim tim korisnicima pružati dodatnu podršku u svakodnevnim aktivnostima u domu i zajednici, sve ovisno o kapacitetima tima i potrebama korisnika.

Boravak je dostupan svim zainteresiranim korisnicima, koji bi se primali prema kronološkom popisu prijava, uz predočavanje potrebne dokumentacije, do popunjenja kapaciteta. Dnevni kapacitet boravka je 30 osoba, a ovisit će o važećim epidemiološkim mjerama. Učestalost dolazaka definira se također ovisno o potrebama korisnika i skrbnika. Već sada imamo velik interes za ovu uslugu. Ono što je važno naglasiti da se usluge boravka za vrijeme trajanja projekta neće naplaćivati, a provedba završava 22. 9. 2022.

U okviru SPAM-a, naše prtnerske ustanove; Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ održat će edukacije formalnih njegovatelja (medicinske sestre i gerontonjegovatelja) oboljelih, s naglaskom na održavanje edukacija osoba s područja Grada Zagreba i šest županija u kojima već ima razvijenu uspješnu suradnju s nizom dionika. Klinika za psihijatriju Vrapče će u okviru projekta SPAM pružiti edukaciju neformalnim njegovateljima (najčešće članovima obitelji) oboljelih osoba u GZ i još 6 županija. Ujedno će organizirati i grupe potpore obiteljima u obliku grupnih terapija, na području grada Zagreba. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku provest će vrednovanje rezultata rada boravka i provedbe ostalih aktivnosti na projektu, koje će poslužiti za poboljšanje rada boravka, te s ciljem izrade preporuka za pokretanje takvih usluga na području drugih županija, ali i na nacionalnoj razini. 

Projekt Svi za pamćenje (SPAM) provodi Grad Zagreb sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Pokrenut je od strane Grada Zagreba i partnera: Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“, Klinike za psihijatriju Vrapče, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest te Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Daljnje informacije i kako se prijaviti potražite na: web stranici Grada Zagreb.hr i Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, telefon: 01 3430 077 i e-mail: boravak.spam@pbsvi.hr.

14 neobičnih, ali korisnih vježbi za mozak koje možete raditi svaki dan

Ordinacija.hr

Foto: Arhiva

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo