Mladi vegetarijanci skloniji poremećajima u prehrani

maslinovo ulje, dijete kuha, djevojcica

Iako se vegetarijanci u adolescentskoj i mlađoj odrasloj dobi možda zdravije hrane, postoje dokazi o tome da bi mogli imati povećan rizik od poremećaja u prehrani.

U studiji objavljenoj u travanjskom broju časopisa Journal of the American Dietetic Association, istraživači su otkrili da ove dvije dobne skupine mogu imati zdravstvene prednosti povezane sa povećanim unosom voća i povrća, a mlađi odrasli vegetarijanci uz to mogu imati i smanjen rizik od pretilosti. No sadašnji bi vegetarijanci mogli imati i povećan rizik od poremećaja nekontroliranog prejedanja, a bivši vegetarijanci od ekstremnih nezdravih ponašanja vezanih uz kontrolu težine.

Koristeći rezultate istraživanja Project EAT-II: Eating Among Teens, znanstvenici sa sveučilišta College of Saint Benedict i Saint John's University, University of Minnesota i University of Texas iz SAD-a analizirali su prehranu, težinu, ponašanja vezana uz kontrolu težine i uporabu droga i alkohola na 2516 adolescenata i mlađih odraslih u dobi između 15 i 23 godine. Isti su sudionici ranije bili dio istraživanja osnovnoškolske i srednjoškolske djece u okviru projekta Project EAT-I. Ta su istraživanja obuhvaćala razredne ankete, upitnike o učestalosti prehrane i antropometričke mjere uzete tijekom akademske godine 1998/99.

Sudionici su kategorizirani u skupine trenutnih (4,3%), bivših (10,8%) i nikada (84,9%) vegetarijanaca. Potom su podijeljeni u dvije skupine - adolescentska (15-18) i mlađi odrasli (19-23) te su im postavljana pitanja o nekontroliranom prejedanju i o tome jesu li osjećali gubitak kontrole nad svojim prehrambenim navikama. Pri tome su studijom definirana ekstremna ponašanja vezana uz kontrolu težine bila ona o uzimanju laksativa, diuretika ili tableta za mršavljenje te poticanju povraćanja.

Istraživači su otkrili da nema statistički značajnih razlika u težini sudionika adolescentske skupine. Unutar skupine mlađih odraslih, trenutni su vegetarijanci pokazali manji indeks tjelesne mase i bili su manje skloni pretilosti od skupine čiji članovi nikada nisu bili vegetarijanci.

U adolescenata, veći je postotak bivših vegetarijanaca pokazao ekstremna ponašanja vezana uz kontrolu težine, u usporedbi sa sudionicima koji nikad nisu bili vegetarijanci.

Među članovima starije skupine, veći je postotak bivših vegetarijanaca pokazao ekstremna ponašanja vezana uz kontrolu težine u usporedbi s trenutnim vegetarijancima i onima koji to nikada nisu bili.

Unutar mlađe skupine, veći je postotak trenutnih i bivših vegetarijanaca pokazao ponašanje nekontroliranog prejedanja uz gubitak kontrole u usporedbi sa sudionicima koji nikada nisu bili vegetarijanci. Unutar starije skupine, veći je postotak trenutnih vegetarijanaca pokazao ponašanje nekontroliranog prejedanja uz gubitak kontrole u usporedbi sa bivšim vegetarijancima i sudionicima koji nikada nisu bili vegetarijanci.

Ramona Robinson-O'Brien, asistentica profesora pri Zavodu za prehranu Sveučilišta College of Saint Benedict and Saint John's University, u studiji je zabilježila: "Studija je pokazala da bi za kliničare koji procjenjuju rizik za poremećaja prehrane bilo dobro da upitaju adolescente i mlađe odrasle ljude o njihovom trenutnom i bivšem vegetarijanskom statusu.

Nadalje, kod savjetovanja adolescenata i mlađih odraslih ljudi o pravilnoj prehrani i planiranju obroka, bilo bi dobro istražiti motive pojedinca u izboru vegetarijanske prehrane".

Izvor: Biologija.com.hr

 Prati nas na Viber Public Chatu!